Параграф22 Daily

§22 Новини

Само за октомври: Изправиха 103 лица пред съда в Стара Загора

През месец октомври 2020 г. прокурорите от Районна прокуратура - Стара Загора са решили по същество и са внесли за разглеждане в съда 95 прокурорски акта срещу 103 лица, както следва: 43 обвинителни акта срещу 50 лица, 37 споразумения за решаване на делото срещу 38 лица и 15 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от НК срещу 15 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени:

- 6 дела с прокурорски акт срещу 7 лица за престъпления срещу личността (за телесни повреди; за трудова злополука; за закана с убийство),

- 2 дела срещу 2 лица за престъпления против правата на гражданите (за гласуване, без да има право/ упражняване право на глас, повече от веднъж; ползване на защитени марки в търговската дейност),

- 4 дела срещу 4 лица за престъпления против брака и семейството (за неплащане на издръжка),

- 22 дела срещу 28 лица за престъпления против собствеността (за кражба; за грабеж; за длъжностно присвояване; за измама),

- 4 дела срещу 5 лица за престъпление против стопанството (за изпадане в неплатежоспособност; за незаконен добив/съхранение на дървен материал),

- 3 дела срещу 3лица за документни престъпления (за съставяне на неистински официален документ от длъжностно лице; за невярно деклариране; за ползване на неистински/преправен документ),

- 2 дела срещу 2 лица за престъпления против реда и общественото спокойствие (за хулиганство; за невярно повикване за помощ/тревога), 

- 52 дела срещу 52 лица за общоопасни престъпления (за пътнотранспортни произшествия; за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества; за управление на моторно превозно средство без съответно СУМПС; за управление на моторно превозно средство с регистрационни табели за друго превозно средство/управление на нерегистрирано МПС; за държане на високорискови наркотични вещества; за засаждане/отглеждане на растения от рода на конопа; за нарушаване на карантинни мерки).

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във