Параграф22 Daily

§22 Новини

Санкция за забранено "търговско" споразумение

Комисията за защита на конкуренцията установи нарушение на чл. 15, ал.1 от ЗЗК, състоящо се в забранено споразумение между доставчиците - „Майорал Мода Инфантил“ С.А. и „Майорал България“ ЕООД, от една страна, и  търговците на дребно, от друга, за фиксиране на цени за препродажба и определяне на минимални цени за препродажба към краен клиент на продуктите от марката Майорал, което по своята цел предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията на пазара на търговия с детски дрехи, обувки и аксесоари от среден към висок клас на територията на страната. За извършеното нарушение беше наложена имуществена санкция на „Майорал Мода Инфантил” С.А. в размер на 1 827 007 лв.

Производството е образувано по искане на „Комсед“ АД. В хода на производството бяха установени факти и обстоятелства, които в своята съвкупност показват трайно установена политика на ответните страни в отношенията им с търговците на дребно, насочена към уеднаквяване на цените на продуктите за крайните потребители. Забраненото споразумение се състои в прилагане на еднакви редовни цени за препродажба на крайните потребители и минимални цени през периодите на намаления.

Целта на това споразумение е да се премахне ценовата конкуренция между търговците на дребно и да ограничи свободата им да определят независимо цените, на които предлагат стоките, както и възможността да предлагат намаления на продуктите съгласно принципа на търсене. При липса на такова забранено споразумение всеки търговец на дребно би могъл да предлага продуктите на цени, които са резултат от естествения пазарен натиск на конкурентите.

Това споразумение води до невъзможност за потребителите да закупят продуктите на по-ниски цени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във