Параграф22 Daily

§22 Новини

Санкционираха дистрибутори на водещи марки детски стоки за нарушения на конкуренцията

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция в размер на 434 634 лв. на „СМАРТ СМ“ ООД за извършено нарушение по чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, състоящо се в забранено споразумение за определяне на цени на дребно между доставчика на продукти, свързани с отглеждане на бебета и грижа за майката – „СМАРТ СМ“ ООД и контрагентите му.

КЗК е установила нарушения на Закона за защита на конкуренцията от страна на „Ивентас“ ЕООД изразяващи се в споразумения с търговците на дребно за определяне на цени към крайните потребители, както и за ограничаване на търговията чрез определяне на различни нива на търговски отстъпки и условия за ползването им, в зависимост от канала на търговия – чрез електронен или физически магазин. За установените нарушения, Комисията наложи имуществена санкция на „Ивентас“ ЕООД в размер на 522 996 лв.

И двете административни производства са образувани след получен сигнал от потребител, в който се излагат наблюдения за трайно идентични крайни цени на помпи за кърма с марките Филипс Авент и Медела в магазините на различни търговци на дребно. Вследствие на получения сигнал, Комисията извърши внезапни проверки на място в офисите на „Ивентас“ ЕООД, „Хиполенд“ АД и „СМАРТ СМ“ ООД, от които бяха иззети копия на електронна кореспонденция, търговски договори, и др. документи.

В хода на двете производства КЗК изиска и подробна информация от множество търговци на детски стоки на територията на страната. От събраната и анализирана в хода на проучванията информация, Комисията установи, че „СМАРТ СМ“ ООД и „Ивентас“ ЕООД, в качеството си на доставчици на различни марки детски стоки, като напр. Медела, Канпол, Филипс Авент, Томи Типи  и др., са координирали с контрагентите си цените на дребно към крайните потребители, периодите на промоционална активност, кръгът от участващи продукти в тях и конкретната промоционална цена.

Комисията установи, че всеки един от двамата доставчици е предприел съвкупност от практики, действия и мерки, чрез които да стимулира и подпомага изпълнението на забранените споразумения. Наред с това, всеки е предоставял и информация на клиентите си относно своето собствено поведение като участник на пазара на търговия на дребно, затвърждавайки убеждението, че именно посочените цени на продуктите следва да се използват като крайни.

Потенциалът на такива споразумения е да елиминира ценовата конкуренция между дистрибуторите на продуктите от една и съща марка, като се премахне възможността да се намалят цените за потребителите в резултат на конкурентен натиск. По този начин се постигнат устойчиви във времето цени, различни от тези, които биха се реализирали в условията на конкуренция. Това поведение на предприятията засяга благосъстоянието на потребителите на множество продукти, като електроуреди и прибори за хранене, играчки и козметика за бебета и малки деца, колички, и др., както и продукти за грижа за майката.

В допълнение, Комисията установи, че между „Ивентас“ ЕООД и неговите клиенти - търговци на дребно, упражняващи дейност чрез електронен магазин, е налице споразумение за ограничаване на интернет продажбите. Това споразумение обективно има потенциала да ограничи препродажбата на продуктите по интернет и въздейства неблагоприятно върху ценовите равнища в дългосрочен план.

С решенията Комисията постанови прекратяване на установените нарушения. На основание чл. 64, ал. 1 от ЗЗК решенията на Комисията могат да бъдат обжалвани относно тяхната законосъобразност пред Административния съд – София област от страната и от всяко трето лице, което има правен интерес, в 14-дневен срок, който започва да тече от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс, а за третите лица - от публикуването му в електронния регистър на Комисията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във