Параграф22 Daily

§22 Новини

Санкционираха „Ес Ди Ай Груп“ ООД за заблуждаваща реклама

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „Ес Ди Ай Груп“ ООД в размер на 294 540 лв. (1 % от общия оборот на дружеството) за извършено нарушение по чл. 32 във връзка с чл. 33 от ЗЗК (заблуждаваща реклама).

В проучването по преписката, образувана по искане на „Ай Енд Джи Иншурънс брокерс” ООД, е  установено, че ответното дружество в рекламна кампания, свързана с цените на застраховка „За дома“, използва графично представяне цената на продукта със заблуждаващ характер - „стандартна цена“, която е зачеркната и под нея е посочена намалената цена. Комисията приема, че начинът на нейното представяне е заблуждаващ, доколкото посочената застраховка никога не е била предлагана от ответното дружество на посочената „стандартна цена“ за съответните пакети. Отчетен е и фактът, че посочената застраховка се предлага в постоянно намаление, което влиза и в противоречие с нормативните изисквания за съдържанието и обхвата на съобщението за намаление на цените.

Представена по този начин, рекламата противоречи на добросъвестната търговска практика, като цели да изтъкне и да насърчи реализацията на дейността на ответното дружество по неправомерен начин.

Facebook logo
Бъдете с нас и във