Параграф22 Daily

§22 Новини

Счетоводителка присвоила за две години 80 000 лв. от такси за лечение

Районна прокуратура във Велико Търново обвини Силвия Вълчева в присвояването на крупната сума от 80 000 лева за периода от началото на 2012 г. до октомври 2014 г., когато е била уволнена от новия управител на ДКЦ-то д-р Николен Стойнов. Срещу финансистката е внесен обемист обвинителен акт, а делото тепърва ще бъде насрочено.

ДКЦ-то е било създадено през 2011 г. По това време майката на Силвия Вълчева е главен счетоводител на болницата. После за финансист в медицинското учреждение е назначена и дъщерята. Било й възложено да извършва текущо счетоводно обслужване, съставяне на годишния финансов отчет и представляване на предприятието пред данъчните и осигурителни органи по пълномощия, както и да води секторите „Личен състав“ и „ТРЗ“, както и да осчетоводява първични счетоводни документи, да съставя систематично главна книга и оборотна ведомост, сочи търновският вестник "Борба".

В изпълнение на тези си задължения от 3 януари 2012 г. до 8 октомври 2014 г. Силвия Вълчева приемала от дневния оборот и приложените дневни касови отчети, като осчетоводявала постъпващите „приходи от населението“. През въпросните две години, през които счетоводителката бъркала в касата на фирмата, счетоводството на дружеството било водено чрез счетоводния програмен продукт „ГАМА КОНТ“, предоставен от „Гама консулт - Каински, Прокопиев И С-ие“ СД, инсталиран на компютърна конфигурация в ДКЦ „Д-р Ст. Черкезов“ ЕООД.

В периода от 31 май 2011 г. до 10 октомври 2014 г. Силвия била единственият оператор с право на достъп до софтуера, който извършвал счетоводните операции. Две години Вълчева приемала от служителките на ДКЦ „Регистратура“ дневните парични обороти, за които се издавали приходни касови ордери. И тъй като дейността й не била контролирана, взела решение да не осчетоводява част от всички регистрирани приходни касови ордери и да използва по своя преценка сумите по неосчетоводените ордери.

Така за две години Вълчева прибрала парите, постъпили в ДЦК по 4192 ордера и успяла да си пъхне в джобчето 79 849 лева. На 12 август 2014 г. д-р Николен Стойнов бил назначен за управител на Диагностично-консултативен център „Д-р Стефан Черкезов“ ЕООД. Тогава установил, че липсва счетоводната документация, която се
съхранява от счетоводителката Силвия Вълчева. За по-добро оперативно управление новият шеф взел решение да се създаде единен управленски офис и в него да се съхранява цялата документация на ДКЦ. В тази връзка разпоредил устно на СилвияВълчева в тридневен срок да подготви и премести цялата счетоводна документация, която да се съхранява в офиса на ДКЦ. Освен това разпоредил да се премести и металната каса за съхранение на паричните средства от счетоводния кабинет на МОБАЛ, където се намирало нейното основно работно място, в офиса на ДКЦ.

През следващите дни Вълчева обаче не била на работа, защото ползвала отпуск. Д-р Стойнов я потърсил няколкократно по телефона във връзка с разпореждането му счетоводната документация на центъра да бъде предадена и пренесена в офиса. Жената всеки път му отговаряла, че й е необходимо време да го стори. Поради това нейно поведение управителят взел решение Вълчева да бъде освободена от задълженията й към ДКЦ. Около десет дни преди да изтече срокът на предизвестието й, тя се явила на работа в МОБАЛ.

След преглед на счетоводните документи и на счетоводния програмен продукт новоназначените счетоводител и управител констатирали наличието на липси. Д-р Стойнов инициирал пред ТД на НАП извършване на ревизия, след която схемата за източване на парите лъснала, и се намесила прокуратурата, до която управителят написал сигнал.

Предстои делотода влезе в съдебна зала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във