Параграф22 Daily

§22 Новини

СДВР e изправена пред най-сложните проблеми, затова и изискванията към нея са най-високи

Работата на СДВР трябва да бъде еталон за останалите – тук са най-сложните проблеми, най-високите рискове, затова изискванията към вашата работа са най-високи. С тези думи министър Румяна Бъчварова се обърна към служителите на столичната дирекция и им благодари за големите усилия, които полагат, за да отговорят на предизвикателствата, за да се справят, независимо от намаления си състав, и в усложнената обстановка с увеличен миграционен натиск. Министър Бъчварова подчерта, че резултатите от работата на Столичната дирекция на вътрешните работи са добри и изрази надежда действията да продължат  с досегашните темпове, за да бъдат постигнати желаните резултати.

По време на годишния отчет главният секретар на МВР главен комисар Георги Костов очерта един от основните приоритети за СДВР -  спешни мерки за увеличаване на разкриваемостта на престъпленията.

Директорът на СДВР старши комисар Младен Маринов отчете намаление на регистрираните криминални престъпленията в столицата с 9.4%, а на икономическите - с 12.5% през изминалата 2015 г. в сравнение с предходната година. Противодействието на битовата престъпност остана неизменен приоритет в дейността на дирекцията през цялата 2015 г.

Данните за състоянието на престъпността в столицата през 2015 г. отчитат намаление на общо регистрираните престъпни деяния с около 2846. През изтеклата година от всички 26 386 престъпления, регистрирани в дирекцията, 24 010 са по криминална линия и 2376 по икономическа.   Предприетите мерки от дирекцията за ограничаване на най-масово регистрираните посегателства в града очертаха нова реалност - намаление при заявените грабежи с над 22% спрямо предходния период. С 12% по-малко са кражбите и с 4,5% престъпленията, свързани с производство и разпространение на наркотични вещества. Основен показател за ефективност на дейността е разкриваемостта на престъпленията, която е 31.4% за изминалата година. В същото време, не може да не отбележим открояващият се неблагоприятен резултат в противодействието на престъпните посегателства срещу МПС. През миналата година е отчетен ръст с 20% на регистрираните деяния и разкриваемост от 1,8%. Средно на ден в столицата са отнемани по шест автомобила. Измамите са другия вид престъпни деяния с неблагоприятни за дейността на дирекцията характеристики. За отчетния период броят на заявените измами е увеличен с около 30% спрямо 2014 г., а разкриваемостта е намаляла с около 5 %. Най-съществен е ръстът на т.нар „телефонни измами” - с 11,3% повече от предходния отчетен период. От разкритите случаи е изведен профилът на жертвите - предимно възрастни хора, но започват да постъпват и сигнали за измамени деца.

Наред с ежедневните полицейски операции и превантивни действия около питейни заведения, училища и други уязвими места за пресичане на престъпленията, свързани с наркотици, усилията на служителите са насочени към наблюдение и разкриване на хора, гравитиращи около групи за разпространение на наркотични вещества, документиране на тяхната престъпна дейност, установяване на дилърите и задържането им с по-големи количества.

През отчетния период количествата на иззетите хероин и амфетамин са се увеличили, през изминалата година те са съответно 1204 и 3504 грама. Намаление има в количеството на иззетите канабис, кокаин, екстази и прекурсори. В хода на проведените полицейски операции са разкрити девет обособени оранжерии за отглеждане на марихуана. На територията на столицата са задържани 1821 души в хода на работата по противодействие на престъпления, свързани с наркотици.

За изминалата година в структурите на СДВР са регистрирани 2376 посегателства в сферата на икономиката, което е с 12,5% по-малко от 2014 г. Разкриваемостта също е спаднала и за периода тя е 16%.

Най-голям дял отново заемат документните престъпления – 35,9%, следват престъпленията против стопанството - 30,7%, и престъпленията против собствеността – с дял от 28%. При извършените ежедневни проверки по спазване на акцизните режими, са иззети над 5 000 000 къса цигари, близо 2 тона нарязан тютюн и над 1500 литра високоградусен алкохол. Предвид единичната им пазарна цена, може да се изчисли, че са предотвратени вреди на държавния бюджет в размер на 1 445 000 лева.
Изпълнени са планираните и разпоредените мероприятия за противодействие на незаконната миграция и извършване на престъпления от и над чужди граждани, потърсили убежище в страната. През отчетния период в структурите на дирекцията са задържани 8254 чужди граждани. От тях 4793 са настанени в специалните домове и разпределителните центрове. Издадени са 4890 заповеди за принудително отвеждане до граница.

През 2015 г. с 30% повече са обезпечените от охранителния състав масови прояви - почти 10 000, обосновано от увеличението на мероприятията с декларативен и представителен характер, по време на които е осигурен обществения ред и сигурност.

Полицейските органи в столицата са осигурили необходимите условия за гарантиране упражняването на гражданските права при подготовката и провеждането на изборите за кметове и общински съветници. Предприети са всички необходими организационно-управленски, оперативни и охранителни действия за недопускане на инциденти и нарушения на изборния процес. Работено е по 65 сигнала и седем досъдебни производства, свързани с изборния процес.

От началото на 2015 г. е отчетено увеличение на пътните инциденти в столицата с 8,6%, като тежките произшествия заемат дял от 2,4%. През годината тези инциденти отчетат намаление с 18,5%, респективно пада и процентът на ранените граждани с 12,6%. Жертвите обаче са с две повече в сравнение с 2014 г.

За преодоляване на негативните последици от пътно-транспортния травматизъм и след анализ на пътната обстановка, са изготвени интерактивни карти с концентрация на ПТП. Проведени са 418 специализирани полицейски операции, 116 от които по модела „широкообхватен контрол”. Обезпечени са потенциално критичните зони при осъществяването на контрол с автоматизираните технически средства.

За установени административни нарушения с актове са санкционирани 26 195 водачи на ППС, а на 24 308 са наложени глоби по фиш. Електронни фишове са издадени на 30 221 нарушители.

Най-често санкциите са налагани за груби нарушения като неспазване на разрешената скорост, нарушение на пътните знаци и маркировка, преминаване на червен сигнал на светофарните уредби, неправилно движение по пътното платно, неправилни маневри, отнемане предимство на пешеходци, неправилно паркиране и др.
За подобряване културата на пътя и недопускане на фатални инциденти с деца, са проведени редица превантивни действия по безопасност на движението, част от които в столични училища и детски заведения.

През годината СДВР защити позицията си на важен партньор на сродни служби от МВР, ДАНС и други институции, съпричастни към дейността на полицията в противодействието им срещу глобалните заплахи и неутрализиране на  общественозначимите фактори, обуславящи престъпността. Свидетелство за това са ежеседмичните съвместни операции със съответните контролни органи по контрол на миграционните процеси, срещу търговията с акцизни стоки и спазването на митническия режим, както и по всички криминални линии. В този контекст е и участието на служители от СДВР в проведеното през месец май пълномащабно учение за противодействие на тероризма „Скитник 2015”.

Изминалата 2015 г. може да се разглежда успешна в изграждането на взаимно доверие между полиция и гражданско общество. Администраторите на официалната страница на СДВР в социалната мрежа Фейсбук отчитат ръст от 6500 на 12 000 потребители, харесали профила. В изпратените хиляди съобщения и публикации, граждани поставят актуални въпроси и се възползват от възможността да сигнализират за проблеми и нарушения, или просто да изкажат мнение за работата на полицията.

Отчетено е значително повишение на общественото доверие в институцията. Нараства и броят на гражданите, готови да окажат съдействие и да подпомогнат с информация полицейските разследвания.

Сигналите срещу служители на СДВР са мерило за публичния образ на полицията в обществото. През отчетния период са постъпили общо 628 сигнала от граждани срещу полицейски служители, което е с 28,6% по-малко от 2014 г.

Гарантирането на обществения ред и сигурността на гражданите в столичния град продължава да бъде сред основните задачи на служителите на СДВР.

На отчета на СДВР присъстваха заместник-председателят на Народното събрание Явор Хайтов, заместник областният управител на София Томи Николов, заместник-директорът на ГД „Национална полиция“ старши комисар Константин Димитров и ръководителите на Софийската градска и Софийската районна прокуратура - Христо Динев и Петър Белчев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във