Параграф22 Daily

§22 Новини

Семинар за практическите аспекти на прилагането на Споразумението за оттегляне на Великобритания от ЕС

На 21 и 22 юни 2021 г., съвместно с Посолството на Обединеното кралство Великобритания у нас, се проведе двудневен работен семинар, посветен на практическите аспекти на прилагането на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз.  През първия ден в дискусията бе поставен фокус върху идентифицирането на потенциалните бенефициенти по Споразумението за оттегляне, правилното разбиране за персоналния му обхват и правните аспекти на предоставянето на статут на пребиваване на граждани на Обединеното кралство в България по смисъла на Споразумението.

Людмила Кръстанова от Дирекция „Миграция” - МВР представи мерките и действията на компетентните национални органи за осигуряване на процеса по издаване на предвидения по силата на Споразумението документ за пребиваване, независимо от предизвикателствата, свързани с пандемията с КОВИД 19. Към момента, съществена част от британските граждани, пребиваващи в България в съответствие с предвидените в Споразумението условия, вече са получили новите си документи. Откроено бе сътрудничеството с Посолството на Обединеното кралство в София като ключово за успешното развитие и финализиране  на този процес.

Консулът на Обединеното кралство в София Пол Кларк благодари на ангажираните структури на МВР и посочи, че Посолството винаги е на разположение да съдейства за безпроблемното упражняване на правата на британските граждани. Като добра практика бе определено изграденото работно взаимодействие с органите на МВР, което допринася за  навременното решаване на въпросите, свързани с упражняването на предвидените по силата на Споразумението за оттегляне  права на британските граждани в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във