Параграф22 Daily

§22 Новини

СГП и НАП със споразумение за сътрудничество и взаимодействие

Днес между Софийска градска прокуратура (СГП), чрез административния ръководител Илиана Кирилова и Национална агенция за приходите, представлявана от изпълнителния директор Румен Спецов, бе сключено споразумение за сътрудничество и взаимодействие. Целта е осигуряване на необходимите условия за взаимодействие между НАП и СГП при разследванията по дела за престъпления против данъчната и осигурителната системи на България.

При осъществяване на сътрудничеството и взаимодействието СГП и НАП зачитат взаимно независимостта на институциите и техните правомощия, възложени им с Конституцията и законите на Република България. Всички действия, предприети в изпълнение на споразумението, се осъществяват при спазване на законодателството, регламентиращо условията и реда за събиране, съхраняване, използване и разкриване на данни, информация и сведения, представляващи лични данни, данъчна и осигурителна информация или друга защитена от закона информация.

Споразумението е безсрочно и влиза в сила от днес. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във