Параграф22 Daily

§22 Новини

СГП предаде на съд мъж за данъчни престъпления

Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт в съда за избягване плащането на данъчни задължения в особено големи размери чрез използване на документи с невярно съдържание, вследствие на което е бил приспаднат неследващ се данъчен кредит – престъпление по НК.

Обвиняемият П. Р. на 42 години от гр. София за времето от 13 март 2012 г. до 13 април 2016 г. е осъществявал фактически дейност и представителство на данъчно задължено лице - „П. Т. 2011“ ЕООД. Собственик на капитала на дружеството е И. Р. – майка на обвиняемия. На практика обаче тя не се занимавала с дейността на фирмата. Лицето, което фактически е осъществявало управлението, е П. Р.

Дружеството притежавало лиценз за международни превози на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение. В  посочения период „П. Т. 2011“ ЕООД имало реална търговска дейност, свързана с превози на товари. Фактурите за тези доставки били осчетоводявани и включвани в подаваните в НАП от името на дружеството справки - декларации по ЗДДС. Контрагентите на фирмата също осчетоводявали и включвали тези фактури в подаваните в НАП декларации по ЗДДС.

Наред с  фактурите, по които  реално  били  осъществявани  сделки, П. Р.  включвал в справките по ЗДДС и фактури за доставки, които реално не са били извършвани, и така приспадал неследващи се данъчни кредити (упражнявал право на данъчни кредити, които не му следват). По този начин П. Р. е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – на обща стойност 142 915.49 (сто четиридесет и две хиляди деветстотин и петнадесет лева и 49 ст.) и приспаднал неследващ се данъчен кредит в общ размер на 96 928.31 (деветдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и осем лева и 31 ст.).

Предстои насрочване от Софийски градски съд на разпоредително заседание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във