Параграф22 Daily

§22 Новини

СГП протестира решението на съда относно началната дата за неплатежоспособността на КТБ

Днес, 28 април 2015 г., Софийска градска прокуратура подаде протест против  решението на Софийски градски съд в частта, в която за начална дата на неплатежоспособността на „Корпоративна търговска банка” АД е определена датата на отнемане на лиценза на банката – 06.11.2014 г.

Според съдебния акт до отнемане на лиценза на 06.11.2014 г. „Корпоративна търговска банка” АД  е била поставена под специален надзор и в това време тя все още не била изпаднала в състояние на неплатежоспособност. Съдът е приел, че докато банката е под специален  надзор е налице само опасност от изпадане в неплатежоспособност независимо, че съществуват одитни доклади, според които към 30.09.2014 г. банката е била с отрицателен капитал.

Мотивите на прокуратурата в протеста са, че действителното състояние на банката е било установено по-рано – към 30.09.2014 г. собственият капитал на банката е отрицателна величина.

Не през цялото време на специалния надзор е била налице опасност от неплатежоспособност и възможност да бъде оздравена „КТБ“ АД. Констатираните в хода на извършените междинни и пълни одити груби нарушения при воденото на отчетността в банката – насипни и непълни кредитни досиета, отпуснати кредити на свързани лица, огромна кредитна експозиция към едно или малък на брой лица /без диверсификация на риска/, при което действителното установяване на истинското финансово състояние на банката неминуемо е изисквало определен период от време. Но в одитните доклади е  посочено, че към 30.09.2014 г. банката е била с отрицателен капитал. Поради това прокуратурата счита, че началната дата на обявяване на банката в несъстоятелност следва да е 30.09.2014 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във