Параграф22 Daily

§22 Новини

СГП разпореди масови проверки на нискобюджетни търговски обекти в София

В изпълнение на постановление на Софийска градска прокуратура инспектори от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и Комисия за защита на потребителите (КЗП) започнаха съвместни проверки в търговската мрежа в столицата.

Проверката обхваща предлагани на пазара продукти, за които има данни, че не изпълняват приложимите законови изисквания. На територията на град София ще се проверяват нискобюджетни търговски обекти, познати повече като „Магазин за един лев“ и малки квартални железарии. Проверката ще обхваща периода от началото на въвеждане на извънредно положение до неговата отмяна.

Задължение на инспекторите от ДАМТН е да проверяват за предпазни маски, за очила за индивидуална защита, както и за предпазни ръкавици и други стоки, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно лични предпазни средства и „Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства”.

За целта ще се следи за: нанесена маркировка за съответствие СЕ, задължителните пиктограми и маркировки според изискванията за конкретния вид ЛПС, които трябва да са трайно нанесени върху ЛПС в съответствие с приложимите за тях хармонизирани стандарти, инструкция за употреба на български език, от производителя, в която да е описан ясно рисът, от който продуктът защитава ползвателя, нанесени наименование и адрес на производител и вносител, декларация за съответствие, която да е достъпна за потребителя. Това означава тя да придружава продуктът или в инструкцията за употреба да е обявен линк, на който потребителят може да я намери в електронен вид.

При установени нарушения ще бъдат предприети съответстващите по закон административно наказателни действия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във