Параграф22 Daily

§22 Новини

СГП внесе жалба срещу решението на СГС, който отказа да заличи БНС-Еделвайс

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе въззивна жалба срещу решението на съда от 16 февруари 2021 г., с което е постановен отказ за прекратяване на регистрацията на сдружение с нестопанска цел БНС-Еделвайс на основание чл. 13, ал.1, т. 3, б. „б“ от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), вр. чл. 44, чл. 2, предл. четири, шест, седем и десет от Конституцията на Република България и вр. чл. 30, чл. 1, изр. 1 ЗЮЛНЦ.

СГП иска от Апелативен съд-София град да отмени решението на първата инстанция като неправилно и незаконосъобразно и постановено след неправилна преценка и анализ на събраните по делото доказателства. Изложени са и мотиви за това.

СГП намира, че дейността на БНС-Еделвайс е противоконституционна, различава се от декларираното в устава, като целите и дейностите се ползват за прикритие на действително целящи действия, насочени към разпалване на расова, етническа и религиозна вражда, а съдът не е направил необходимото да сравни съдържанието на устава с практическата дейност на самата партия.

Предстои насрочване на делото на втора инстанция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във