Параграф22 Daily

§22 Новини

Сградата на Районна прокуратура - Кюстендил ще бъде затворена

"Отправил съм писма до ВСС и до министъра на правосъдието. Те са включени в т. 60 и т. 61 от дневния ред на днешното заседание. Едното касае сградния фонд, а другото охраната на съдебните сгради. Те са изпратени с цел съвместно обсъждане на проблеми, които не са маловажни", каза Главният прокурор Сотир Цацаров, по време на редовното заседание на Висшия съдебен съвет.

„Достатъчно е да Ви кажа, че до края на тази седмица органите на Противопожарна охрана и Строителен надзор ще затворят, като опасна от самосрутване, сградата на Районна прокуратура – Кюстендил“, посочи още Сотир Цацаров. „Целта на дискусията е тя да стане с участието на министъра на правосъдието, поради това предлагам т.60 и т.61 да бъдат оттеглени и след това да бъдат включени в дневния ред на следващото заседание или за всяко следващо заседание, в което министърът присъства“, допълни Цацаров.

Предложението за отпадането двете точки от дневния ред бе гласувано единодушни от членовете на съвета.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във