Параграф22 Daily

§22 Новини

Шефката на хасковската адвокатска колегия съди ВАдС и Ралица Негенцова за дискриминация

Председателката на Хасковската адвокатска колегия Меглена Кунчева е завела иск за дискриминация в Софийския районен съд (СРС) срещу Висшия адвокатски съвет (ВАдС) и шефката му Ралица Негенцова.

Причината е дисциплинарното производство, което ВАдС образува срещу Кунчева през юни, след като Общото събрание на хасковската колегия взе решение да не плаща на съвета пълния месечен членски внос от 20 лв., а по 10 лв., което пък е вследствие на решние на Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС). През февруари то даде срок от един месец на ВАдС да отмени решението си от 2018 г., с което вноските бяха увеличени двойно. Тогава ОСАС заяви, че ако ВАдС стори това до месец, адвокатските съвети трябва да спрат да превеждат 50% от събрания членски внос. Именно това направиха колегиите в Хасково, Смолян и Благоевград, сочи Лекс.

В иска на адвокат Гунчева се казва, че тя е обект на недопустимо различно третиране, защото срещу нея е започнало дисциплинарно производство за това, че изпълнява решение на Общото събрание на адвокатите в Хасково, докато адвокат Негенцова като председател на ВАдС не изпълнява решение на Общото събрание на адвокатите в страната (ОСАС), но срещу нея няма образувана дисциплинарка.

Гунчева изтъква, че след като адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се, отношенията между нея и председателя на ВАдС не могат да са на субординация, а само на координация, т. е. взаимоотношения между равнопоставени субекти, тъй като и ВАдС, и всяка адвокатска колегия в страната са самостоятелни юридически лица. Затова според нея са неотносими и несъстоятелни решенията на ВАдС спрямо други юридически лица, като колегиите в страната и конкретно тази в Хасково. „Именно поради тези установени по закон и в Конституцията отношения на равнопоставеност на адвокатите в страната, както и предвид йерархията на органите в общия закон ЗЮЛНЦ и специалния Закон за адвокатурата, поддържаното от Висшия адвокатски съвет и от председателя му адв. Ралица Негенцова поведение съставлява дискриминация, както по смисъла на чл. 4, ал. 2 или ал. 3 от Закон за защита от дискриминация, така и по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на същия закон“, пише в иска си до съда адвокат Гунчева.

Тя подчертава още, че нейното положение е сходно с това на Негенцова, както в професионален, така и в обществен аспект, „но поради някаква неоснователна причина е третирана от Висшия адвокатски съвет по по-различен“, с което личното достойнство и професионалния ѝ авторитет са неоснователно и недопустимо накърнени.

В молбата си тя пише, че увеличението на членския внос е било мотивирано с това, че ВАдС ще изработва проект за Закон за адвокатурата, ще организира мероприятия, включително и електронно правосъдие, но набелязаната програма не е била осъществена. Отделно от това, адвокат Гунчева напомня, че през май ВАС окончателно отмени голямото увеличение на минималните адвокатски хонорари от 2014 г. И заради това според нея, решението за увеличение на членския внос към ВАдС се явява необосновано и не е необходимо. В иска до съда се казва още, че отмененото от ВАС увеличение на адвокатските хонорари практически е лишило напълно от обосновка решението за вдигане на членския внос.

„При това положение на пълна липса на мотиви към Решение № 481/ 12.01.2018 г., обективирано в Протокол № 13/2018 г. на ВАдвС, същото се явява дори нищожно поради липса/на отпаднало основание, от една страна и поради явна злоупотреба с право, т.е. при липса на съгласие от страна на принципала – Общото събрание на адвокатите в страната (видно от решението от 22.02.2020 г.), от друга страна“, пише адвокат Гунчева и кани и други засегнати да се присъединят към образуваното дело в СРС.

През юни пък 241 членове на Фейсбук общността на българските адвокати (ФОБА) изпратиха остро писмо до Висшия адвокатски съвет (ВАдС) заради образуваната дисциплинарка срещу Гунчева. В него те заявиха, че са силно изненадани и притеснени от производството срещу нея, като подчертаха, че тя е е изпълнила решенията на ОСАС и по този начин в най-голяма степен е защитила принципа на адвокатското самоуправление.

Според адвокатите от ФОБА, решението на шефката на колегията в Хасково е напълно законосъобразно, тъй като членският внос е събран, но е решено да не бъде изпратена цялата сума, докато ВАдС не започне да изпълнява годишната си програма, както и решението на ОСАС за връщане на предишния размер на членския внос. От ФОБА изтъкнаха тогава, че именно Общото събрание на адвокатите от страната е висшият орган на адвокатурата и неговите решения са задължителни за председателя на ВАдС, което и адвокат Гунчева посочва в иска си до съда.

ВАдС образува дисциплинарно производство и срещу шефката на адвокатската колегия в Смолян Татяна Михайлова по същите причини. Като ответна реакция адвокатите от Смолян поискаха да бъде образувана дисциплинарка срещу Ралица Негенцова за това, че не изпълнява решението на Общото събрание на адвокатите в страната за намаляване на членските вноски.

Facebook logo
Бъдете с нас и във