Параграф22 Daily

§22 Новини

Шефът на първо РУ пое отговорност за грешки при задържането на младежи, драскали по паметник

Ръководството на СДВР беше изслушано по повод отвеждането на трима младежи в столичното Първо РУ на 25 февруари. На срещата с министъра на вътрешните работи Бойко Рашков, политическото и професионално ръководство на МВР бяха обсъдени ходът на дисциплинарната проверка за действията на полицейските служители, както и конкретни стъпки за изпълнението на препоръките в писмо от омбудсмана на Република България.

По разпореждане на министъра на вътрешните работи ректорът на Академията на МВР създава организация за извънреден курс за допълнително обучение на служители с полицейски правомощия – „Усъвършенстване прилагането на полицейските правомощия при работа с малолетни и непълнолетни“. Сред темите, включени в обучението, са  „Наказателноправни аспекти“, „Наказателнопроцесуални аспекти“, „Използване на полицейски правомощия – акцент при работа с малолетни и непълнолетни лица“ ,  „Защита на основни човешки права в полицейската дейност при работа с малолетни и непълнолетни лица“, „Предоставяне на полицейска закрила на деца“ и др.          Курсовете започват на 5 март и ще приключат, докато не преминат през обучението всички служители от оперативните дежурни части, разследващите полицаи, служителите от Детска педагогическа стая, както и други служители с полицейски правомощия. След приключването на обучението служителите ще решават тест за проверка на усвоените знания.

Дирекция „Инспекторат“ ще започне тематична проверка в СДВР и ОДМВР в цялата страна. Ще се проверяват създадената организация и изпълнението на изискванията на Инструкцията за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях.

Предприетите мерки от страна на ръководството на МВР се отнасят за грешките от страна на служители на полицията и неспазване на инструкцията за задържане на непълнолетни и малолетни лица, а не за работата на служителите по опазване на обществения ред. Ръководството на МВР ще продължава да бъде безкомпромисно към нарушаването на основни човешки права и нормативни актове и ще отстоява интересите на всички служители, които изпълняват задълженията си спазвайки Конституцията и законите на страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във