Параграф22 Daily

§22 Новини

Шефът на Специализираната прокуратура подаде оставка

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл.160, във връзка с чл. 175, ал. 1 от ЗСВ, Димитър Франтишек Петров от заеманата длъжност „административен ръководител“ на Специализираната прокуратура и на основание чл.169, ал. 5 от ЗСВ го преназначи на длъжност „прокурор“в Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Ангел Божиков Илиев – прокурор във Върховна административна прокуратура за изпълняващ функциите “административен ръководител“ на Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурор Илиев притежава общ юридически стаж над 22 години, придобит изцяло в органите на съдебната власт, в които е заемал следните длъжности: съдия в РС – Разлог в периода 10.02.1999 г. - - 17.04.2006 г., прокурор с СГП в периода 17.04.2006 г. – 29.10.2009 г., от 29.10.2009 г. до 19.07.2012 г. –заместник административен ръководител – заместник на градския прокурор, от 19.07.2012 г. до 21.03.2013 г. – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, от 21.03.2013 г. до 11.09.2013 г. – прокурор в АП - София и от 11.03.2013 г. до настоящия момент, прокурор във Върховна административна прокуратура. Притежава доказана правна подготовка, професионални знания и умения, както и необходимите нравствени качества.

Гешев даде положителна оценка за работата на Петров като административен ръководител. Имало видими резултати и това било излишно да се коментира. "Въпреки опасността да изпадна в определени отклонения, но факт е, че работата в тази прокуратура е с доста по-голяма натовареност, която се отразява, как да кажа, в амортизацията на административния ръководител, който я ръководи. Личното ми становище е, че при темпа на работа, натовареността, която е в тази прокуратура, 5-6 години е нормалният срок, в който може да бъде полезен един магистрат в тази прокуратура, защото след това обемът на работата няма как да не окаже влияние върху качеството на работата му", обясни Иван Гешев. Именно това водило до "амортизация", макар че това не било юридически термин.

Въпреки стимулите с промените в Закона за съдебната власт, нямало особено голям брой желаещи да работят в нея. Иван Гешев имал своя визия какво трябва да се случи, за да се подобри ситуацията. Това обаче било свързано със законодателни решения. "Аз благодаря на колегата Петров. Той вложи много усилия, много енергия и смятам, че прокуратурата ще продължи да разчита на него", заключи главният прокурор.

Други становища по тази точка нямаше. Последва гласуване, при което оставката на Димитър Франтишек бе одобрена с 9 "за" и 0 "против".

Facebook logo
Бъдете с нас и във