Параграф22 Daily

§22 Новини

Ще проверят дали Петър Илиев не е накърнил престижа на професията адвокат

Софийският адвокатски съвет ще провери адвокат Петър Илиев заради становището на Етичната комисия на Софийския университет, че е плагиатствал при написването на книгата си за компетенциите на Народното събрание през 2015 г. Това се съобщава на интернет сайта на Софийската адвокатска колегия. "В Софийския адвокатски съвет е проведено обсъждане по повод становището на Етичната комисия на СУ по казуса с адв. Петър Илиев, както е огласено в медиите. Предвид данните в становището предстои да бъде извършена проверка в съответствие с правилата на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката, която ще приключи с решение на съвета", е записано в отговор на адвокатурата на журналистически въпроси.

Заради изводите на проверката на Етичната комисия на Софийския университет ректорът на висшето училище предложи Илиев да бъде дисциплинарно уволнен. Петър Илиев обаче напусна университета, преди с казуса да се занимае Юридическият факултет, и така предотврати производство срещу себе си.

Според Закона за адвокатурата сред дисциплинарните нарушения са и уронването на престижа и достойнството на професията и нарушаване на професионалната етика и морала. Предвидените наказания са порицание, глоба от една до осем минимални работни заплати, лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата за срок от една до три години, лишаване от право да упражнява адвокатска професия за срок от 3 до 18 месеца, лишаване от право да упражнява адвокатска професия за срок до 5 години при повторно нарушение.

И академичното бъдеще на Илиев, който преди време обяви, че ще продължи политическата си дейност, се е заплело в закона. Причината е, че Министерството на образованието и науката дава противоречиви тълкувания може ли уличен в плагиатство да продължи кариерата си в друг университет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във