Параграф22 Weekly

§22 Новини

Шумен ще има нов арест до една година

Символична първа копка на новия арест в Шумен направиха главният директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" Митко Димитров, областният управител Венцислав Венков, председателят на Окръжния съд Нели Батанова и окръжният прокурор на града Диан Долапчиев.


Изграждането на нов арест и пробационна служба въз основа на преустройство и реконструкция на сградата на бивше военно поделение в Шумен, е част от проект "Подобряване на стандартите в затворите и арестите чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права" .


Преустройството се финансира от Норвежкия финансов механизъм и е на стойност 1 300 000 евро. Партньор по проекта е Съветът на Европа. Строителството, оборудването и обзавеждането на сградата трябва да приключи до 1 година. Административната сграда ще бъде първата в страната, в която ще се помещават всички структури на една областна служба "Изпълнение на наказанията", а именно - арест, пробация и администрация.


Условията в настоящия арест в Шумен са били нееднократно обект на критики в докладите на Комитета против изтезанията, който редовно инспектира българската затворническа система. В тази връзка припомняме, че Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието активно работи за подобряване на материалните условия в местата за лишаване от свобода, като необходима предпоставка за хуманното третиране на закононарушителите и гаранция за спазване правата на човека. Министерство на правосъдието, съвместно с европейските партньори, ще продължи да насочва усилия и ресурс към модернизиране на материалната база на затворите и привеждане на жилищните, битовите и общите помещения в съответствие с международните стандарти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във