Параграф22 Daily

§22 Новини

Сигнали на бдителни граждани разкриват случаи на незаконна сеч

Сигналите за нарушения в горите са многобройни, от 3 до 5 са те почти всеки ден тази година както за сеч на дървесина, така и за транспорт на дървесина без превозни билети, без марки или без GPS регистрации на автомобили, съобщи за в. „Борба“ инж. Николай Николов – директор на РД по горите – Велико Търново, която изпълнява контролни функции върху горска площ от 217 хиляди хектара. Голяма част от тези сигнали постъпват от гражданите, у които вече се наблюдава една непоносимост към нарушенията в горите, допълни той. Напредналите комуникации, наличието на специални платформи като „Защити гората”, тел. 112 и дежурните телефони на дирекцията спомагат за бързата връзка.

Основните нарушения в горите, които очерта инж. Николов, са свързани със сечта на немаркирани дървета. На територията на дирекцията, която обхваща Великотърновска и Габровска област, има установени над 700 – 800 кубика незаконно отсечена дървесина тази година, което според него все пак е малка цифра в сравнение с това, което се добива законно – от порядъка на 320 хиляди кубика.

Незаконни сечи са концентрирани в районите с преобладаващо ромско население и въобще там, където социалното положение на живеещите в тези населени места е доста тежко. Такива се селата в общините Сухиндол и павликенските Димча, Върбовка, Бутово, Недан. В района на Полски Тръмбеш, около Раданово и Петко Каравелово, също има нарушения, но не колкото преди. В община Златарица те са концентрирани около с. Родина, а в община Елена традиционно най-много нарушения има в с. Майско.

Основно незаконната сеч е за дърва за огрев, някои от които се и търгуват нелегално. Все пак през последните 20 години се наблюдава намаление на масовото потребление на дърва за огрев. Това се дължи на факта, че част от селското население замина по градовете, на работа в чужбина, а и доста починаха. Намалението на потреблението обаче има и положителен ефект – опазване на горите и увеличаване на техните запаси, както и подобряване на състоянието на атмосферния въздух. Не е малък и проблемът с липсата на работна ръка в дърводобива. „Голяма част от хората, които работеха в горите, се ориентираха към работа в чужбина. За горския сектор е трудно. Така фирмите, които ще се занимават в бъдеще с такава дейност, трябва да инвестират в техника, защото човешката сила и работната ръка за горите постоянно ще намалява“, смята Николай Николов.

По-мащабната незаконна сеч обаче се върши в тъмните часове на денонощието, когато няма наблюдение, призна инж. Николов. Може би затова броят на регистрираните нарушения за незаконна сеч в РД по горите не е толкова голям. Повече са констатираните нарушения при транспорт и съхранение на дървесина без документи, както и такива, свързани с автомобилите, които не са снабдени с GPS. „Горските проверяват за него, за превозен билет, от който можем да разберем дали дървесината е добита от указаното място, за контролна марка. Когато някои от тези неща липсват, естествено, че това води до мисълта за незаконна сеч. На пътя понякога това трудно може да се докаже. Възможността обаче за проследяване на всички транспортни средства, издаването на електронните превозни билети, което всеки гражданин може да провери чрез интернет по информационната система, ни позволява като контролни органи да можем бързо и ефикасно да реагираме на всеки конкретен случай. Така че, много е рядко от дадено място да тръгнат автомобили без превозен билет и без дървесината да е маркирана. Такива нарушители се ловят много бързо“, коментира той.

8 са съставените констативни протоколи за незаконна сеч в държавните гори на територията на ДГС „Болярка“, съобщи директорът на предприятието Йордан Бобонков. Случаите са в района на Сухиндол, Павликени, Къпиново, Полски Тръмбеш, но тези нарушения са единични. По тези протоколи няма заловени и посочени извършители. Освен тези 8 има още 11 протокола, които са за съхранение и превозване на дървесина и по тях са съставени 20 акта на 10 лица. Всичко е предадено на прокуратурата и в РД по горите за издаване на наказателни постановления.

Facebook logo
Бъдете с нас и във