Параграф22 Daily

§22 Новини

Синдиците на КТБ развалят сделка за 1 млн. лв.

Двамата синдици на КТБ Лазар Илиев и Росен Ангелчев вече са поискали от съда да бъде развалено прихващане между депозит и кредит от 500 хил. евро. Това е записано в доклада им, обявен на сайта на гаранционния фонд.

Законът задължи временните синдици да се отчитат всяка седмица. От представената информация не става ясно кои са контрагентите на сделката, тъй като също по закон синдиците нямат право да обявяват в отчетите си имена на фирми и други данни, тъй като те са банкова и търговска тайна. От отчета на синдиците се разбира, че в момента текат анализи по прихващания за общо 200 млн. лв., за които са подадени заявления след датата на отнемане на лиценза на КТБ.

Изрично е подчертано, че те не са осчетоводени и не са намалили активите на банката. Временните синдици могат да поискат непризнаване за законни на общо 668 сделки и прихващания за над 852 млн. лв.

Скоро ще бъде наета чужда фирма следовател, която да проследи всички операции с пари и имущество на КТБ. Това също става ясно от ежеседмичния отчет на синдиците на банката. Лазар Илиев и Росен Ангелчев са поискали от Фонда за гарантиране на влоговете указания за всички изисквания при наемане на такава компания.

Поне три компании с опит в международни разследвания са проявили интерес да се заемат с казуса КТБ, твърдят пред “24 часа” запознати.

Първи писмо за намерения в гаранционния фонд са депозирали още в края на ноември 2014 от швейцарската компания Competitive Corporate Intelligence. Освен до нея фондът е изпратил писма покани и до глобалната Alvarez & Marsal, в която работят експерти от 18 държави, както и до аглийската Dilligence.

Идеята за наемането на чужда компания, която да проследи всички сделки с имущество и пари на КТБ, бе записана при спешните поправки в закона за банковата несъстоятелност. Те дават право на синдиците да завеждат дела и срещу лица и фирми, получили кредити от КТБ не пряко, а през други дружества. От отчета на синдиците ства ясно, че до момента няма заведени такива искове. В него обаче е записано, че все още се анализира движението на парични средства от сметките на лица и фирми, получили кредити от банката, за да се прецени кои да бъдат атакувани в съда.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във