Параграф22 Daily

§22 Новини

Синдикалистите в МВР поискаха участие в коалиционните преговори

В навечерието на коалиционните преговори за споразумение в сектор "Вътрешна сигурност", синдикалистите от МВР направиха заявка за равностойно участие в разговорите. От Синдикалната федерация на служителите от МВР (СФСМВР) разпространиха декларация, че приветства провеждането на срещи в експертни групи, които да изградят основата на бъдещата програма за управление и в частност тази определена за „Вътрешна сигурност“. Това обаче трябва да стане с прякото и активно партньорство на синдикалните организации по време на целия процес – като източник на сериозна експертиза и обратна връзка, се казва в становището на СФСМВР.

Всички опити за реформа на ведомството през последните десетилетия (извършвани обикновено „на парче“, без ясна визия за очаквания резултат, зле планирани) завършиха катастрофално, пише в декларацията.

Ведомството е „минирано“ от значителни несправедливости, главно по отношение на служителите, което затруднява изпълнението на основната му функция - да бъде гарант за справедливостта в обществените отношения.

Несправедливостта в третирането на служителите съжителства с материална оскъдица, лоши условия на работното място, ненормирано работно време, системна преумора. Поради тази причина институцията не е престижна, няма подкрепата на обществото и не е привлекателна като работодател.

Целите на МВР като институция са аксиоматични и в този смисъл – ясни – гарантиране на спазването на законите, превенция и противодействие на престъпността, опазване на живота, правата и собствеността на гражданите и стопанските субекти, но те избледняват и се размиват, в резултат на множеството неуспешни реформи. Не е ясно откъде се тръгва, накъде се върви и как МВР допринася за благополучието на българските граждани.

На ниво държавно управление, до момента, няма дългосрочна визия за това по какъв начин да се промени и в каква посока да се развие МВР. Не се взема предвид технологичното развитие, което води до промени и нови предизвикателства за осигуряване на обществен ред и вътрешна сигурност, а МВР не е подготвено за тази нова действителност. Налице е репутационна криза, която не само не се управлява, но и не се предвиждат мерки за нейното овладяване.

СФСМВР ясно заявява, че подкрепя всички действия в посока промяна на това състояние, осъзнавайки, че тя не може да бъде провокирана само отвън, защото като система, министерството е резистентно към всякакви опити за външно и несъгласувано със служителите, реформиране. Промяната не може да дойде и вследствие само на вътрешен импулс, защото институцията „претопява“ инакомислещите и изхвърля визионерите и лидерите от трансформационен тип. Това, СФСМВР не спира да установява безспорно в последните 12 години.

СФСМВР настоява политиките за обществен ред и вътрешна сигурност да бъдат обсъдени и съгласувани с представители на гражданското общество на всички етапи от планиране и провеждане на реформата, както и с пряко и активно партньорство на синдикалните организации на служителите в МВР по време на целия процес – като източник на сериозна експертиза и обратна връзка.

СФСМВР вярва, че това е единственият възможен и правилен подход, който да гарантира високо качество на доставяната услуга „сигурност“ и връщане на доверието на българските граждани в МВР.

Facebook logo
Бъдете с нас и във