Параграф22 Daily

§22 Новини

СЮБ до властта: Юристи да разработят концепция за бъдещето на правосъдието

Юристи от всички власти, представители на правната доктрина и на практиката да се обединят в няколко екипа, които да разработят ясна концепция за развитието на правосъдието. Това предлага Съюзът на юристите в писмо до президента Румен Радев, председателя на парламента Никола Минчев, премиера Кирил Петков, представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев и председателя на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло Дерменджиев.

Според най-голямата организация на юристите у нас тези екипи трябва да бъдат сформирани под патронажа на президента или на председателя на НС и в тях да влязат изявени юристи – депутати, секретари по правни въпроси на президента, експерти от МС, МВР и Министерството на правосъдието, научни работници, членове на ВСС, съдии, прокурори и следователи от ВКС, ВАС, ВКП, ВАП и НСлС, адвокати от ВАдвС и представители на правните НПО, уточнява ВАС.

СЮБ предлага 7 основни елемента на съдебната реформа, по които да работят отделните екипи. Задачите им са формулирани така:


  • Висш съдебен съвет – структура, състав, постоянно действащ или не, един или два съвета, с колегии или без; намаляване на парламентарната квота и т.н.,

  • За съда – модел на пътна карта при съобразяване добрия пример на страни от ЕС – например 184 съдилища за обезлюдяваща България очевидно са много – СЮБ има „брадясало предложение“ за възстановяване на двуинстанционното производство, за закриване на една от четирите степени съдилища (обединяване на районни и окръжни съдилища и създаване на 50-70 единни първоинстанционни съдилища и 9 апелативни). Доказано в други европейски страни е, че промяната гарантира концентрация и специализация на магистрати, респективно чувствително повишаване на качеството на постановяваните актове и бързина на производството. И не на последно място намаляване на финансовата издръжка на системата с около 1/4 от годишния бюджет, или не по-малко от 200 млн. лв.

  • За прокуратурата – първо дали да бъде част от съдебната власт, или от изпълнителната, или да бъде самостоятелна структура; статут и правомощия на главния прокурор; децентрализация, самостоятелност и независимост на прокурорите; възможна обжалваемост на всички актове пред съд; императивна законоустановеност на сроковете за разследване (не повече от 6 месеца и в изключителни случаи – до 9 месеца) и изготвяне на прокурорските актове (не повече от 14 дни и в изключителни случаи до 30 дни) и т.н.

  • За следователите – дали да остане сегашният модел или да се възстанови стария с относителна независимост от прокуратурата и т.н.

  • За Инспектората към ВСС – избор от съдебната власт с минимално участие на НС, като кандидатурите да се издигат от съдебната власт, а не от НС. Да се помисли за начинът на избиране и на двата органа – ВСС и Инспекторат към ВСС. Абсурдно е да се избират от НС с мнозинство 2/3, при положение че съдиите за КС се избират с обикновено мнозинство! Затова втора година няма редовно избран нов състав на инспектората.

  • Не трябва да пропускаме и разследващите полицаи. Дознанието бе възстановено през 2001 г. и състоянието му изисква обсъждане на взаимоотношенията със следствието и прокуратурата; да продължи ли да съществува, да променим ли статута на разследващия полицай с цел оперативна самостоятелност и независимост и т.н.

  • И накрая дълбока промяна в юридическото образование, което е в плачевно състояние и произвежда в голямо количество „юристи-среднисти“.

„Тази дейност може да бъде извършена от няколко екипа – отделно за ВСС, за съдилищата и за прокуратура, следствие и разследващи полицаи. Те следва да бъдат ръководени от изявени и признати авторитети. Задължителното участие на депутати от всички парламентарните групи ще гарантира възможност за мнозинство при евентуално налагащи се конституционни промени“, посочват от съюза.

И напомнят, че формирането на такива екипи няма да бъди прецедент. „Правили сме го в близкото минало по проблеми за развитието на административното правосъдие, с ръководител проф. Кино Лазаров, на трудовото правосъдие, начело с проф. Васил Мръчков, за търговското правосъдие, с ръководител проф. Живко Сталев и др. Съдебната система е консервативна и трябва ясно и категорично да кажем: Това искаме като резултат и така следва да го постигнем!“, се припомня в писмото.

В него Съюзът на юристите изтъква, че миналата година се навършиха 30 години от началото на съдебната реформа, което беше поставено с приемането на действащата Конституция. „През тези 30 години бяха приети и пет поправки на КРБ като четири от тях специално за съдебната власт. И сега след 30 години реформа отчитаме изпълнение на стратегиите и препоръките, но във всички нас – юристите, остава усещането, меко казано, за неудовлетвореност и непостигане на желаните резултати и за липса на справедливост, и най-важното не само у нас, но и в българското общество.

Днес, ние отново говорим за продължаване на реформата при очевидна неяснота какво всъщност искаме и как да го постигнем!“, заявява СЮБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във