Параграф22 Daily

§22 Новини

Скандално: Кабинетът брани със зъби и нокти личната неприкосновеност пред КС

Законът за защита на личните данни в частта си, която се отнася до разкриването на лични данни в медийни публикации, не трябва да бъде обявяван за противоконституционен, е позицията на правителството в становище, изпратено до Конституционният съд. Както е известно, президентът Румен Радев наложи вето върху промените в Закона за защита на личните данни именно с мотив, че не бива някое измежду правото на свободно изразяване и правото на неприкосновеност на личния живот да взема превес. Ветото обаче беше отхвърлено.

В официалното становище от 19 страници на Министерския съвет, изложено пред Конституционния съд, се коментира чл. 25з, ал. 2 от закона, където са описани 10 критерия, на база на които журналистите трябва да съобразяват материалите си, когато говорим за разкриване на лични данни. Сред тях има абстрактни и подлежащи на тълкуване от Комисията за защита на личните данни критерии - например как ще повлияе разкриването на лични данни на доброто име на съответния човек, как журналистът (медията) е научил за тези лични данни, с какво допринася разкриването на личните данни за обществения интерес, дали говорим за човек, който заема публична длъжност и съответно действията му влияят повече върху обществото. А точка 10 от ал. 2 на чл. 25з гласи буквално следното: "Други обстоятелства, относими към конкретния случай". 

Според становището на правителството, въпросните нови критерии трябва да си останат в сила, т.е. да не бъдат обявени за противоконституционни, тъй като по критерий личната неприкосновеност е на първо място. Управляващите се аргументират с чл. 39, ал. 2 от Конституцията, в който пише, че правото на свободно изразяване и разпространяване на мнение "не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността". Освен това, абстрактността била нещо нормално, защото само така се обхващат повече на брой случаи и субекти.

В друг мотив кабинетът сочи, че само защото имало решение на Конституционния съд за принадлежността към Държавна сигурност, с което се дава информация за опитващи да заемат публични постове хора, не значи, че следва принципът да се прилага безусловно в други случаи.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във