Параграф22 Daily

§22 Новини

След Фандъкова София остава рекордьор по натрупани дългове

В края на юни сумарният общински дълг, заедно с общинските гаранции, достигна 1.385 млрд. лв., което е с 38 млн. лв. повече отпреди година. В бюджета за тази година  обаче максималният размер на общинския дълг към края на 2019 г. не трябва да надхвърли сумата от 709 311 913 лв. Голяма част от задълженията на общините - над 80%, са формирани от предстоящи плащания по инвестиционни проекти, посочват от финансовото ведомство.

Просрочените задължения по общинските бюджети през последните 12 месеца леко намаляват - от 129 млн. лв. в края на юни 2018 г. на 123 млн. този юни. 83 общини са успели да разплатят част от просрочените си задължения, докато други 50 са ги увеличили. Градовете с най-големи неразплатени в срок суми са Пазарджик - 20 млн., Смолян с 14 млн., Стара Загора с 13 млн. и Видин с 11 млн. лв. МФ следи как кметовете управляват бюджетите си по комплекс от показатели за финансова самостоятелност, устойчивост и инвестиционна активност, въведени през 2016 г. със Закона за публичните финанси.

Дългът на Столична община формира 52,0% от общия размер на дълга. Спрямо края на 2018 година, размерът на общинския дълг и общинските гаранции се намалява с 10,0 млн. лв., което се дължи на намаление на размера на вътрешния дълг с 20,6 млн. лв. и увеличение на размера на външния дълг с 10,6 млн. лв.

Усилията на Министерството на финансите продължават в посока да се подобри и ефективността на управление на общинските бюджети, показват данните на Министерството на финансите (МФ) за първото полугодие на тази година.

Препоръчително е общините да приемат и изпълняват оздравителни планове при наличие не само на три или повече от показателите по чл. 130а от ЗПФ, но и при индикации за достигане на критичните стойности по един или повече от всички наблюдавани показатели.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във