Параграф22 Daily

§22 Новини

След намесата на главния прокурор Росен Петров – член на ОПГ за наркоразпространение, е приведен в затвора

На 17 февруари 2015 г. Росен Петров е осъден от Специализирания наказателен съд за участие в организирана престъпна група за наркоразпространение на територията на гр. София, ръководена от Златомир Иванов. Наложено му е наказание “лишаване от свобода” за срок от три години и три месеца ефективно. Въпреки това наказание Росен Петров не е бил задържан за изпълнението му и е бил на свобода. На 6 август 2015 г. той е бил сред най-активните участници във футболната агитка на ЦСКА, предвождана от  Гриша Ганчев, която нахлу в зоналния клуб на БФС на Националния стадион „Васил Левски” в гр. София, а на 12 август е установен да почива на българското Черноморие.

За незадържането на Росен Петров за привеждане на присъдата му в изпълнение е уведомен главният прокурор на Рeпублика България – Сотир Цацаров, който разпореди незабавни действия и проверка.

След извършената проверка от Апелативната специализирана прокуратура е установено, че с постановление  от 17 юли 2015 г. административният ръководител на Специализираната прокуратура - прокурор Светлозар Костов, е отложил изпълнението на наказанието на Петров.

С постановление от 12 август 2015 г. на Даниела Попова – административен ръководител на Апелативната специализирана прокуратура, постановлението на прокурор Костов е отменено и е разпоредено задържането на Петров. Росен Петров е задържан от органите на полицията в Несебър и днес е приведен в затвора София за изпълнение на наказанието му.   

С определение от 17 февруари 2015 г. Специализираният наказателен съд е одобрил споразумение между прокурор от Специализираната прокуратура и защитника на Росен Петров, съгласно което Петров се признава за виновен за това, че за периода от неустановена дата през 2003 г. до 9 юни 2010 г. в гр. София е участвал  в организирана престъпна група, ръководена от Златомир Иванов, извършваща разпространение на наркотични вещества на територията на гр. София. С това споразумение, имащо сила на влязла в сила присъда, на Росен Петров е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години и три месеца, което да се изтърпи при общ режим в затвор.

С присъда от 31 май 2006 г. Росен Петров е осъден за причиняване на смърт по непредпазливост. На 5 юни 2004 г. при управление на лек автомобил в пияно състояние Росен Петров е причинил смъртта на едно лице. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години, чието изпълнение е отложено за изпитателен срок от три години.

Тъй като осъждането на Петров за участието му в организираната престъпна група за наркоразпространение е извършено в изпитателния срок на осъждането му за причиняване на смърт при пътно транспортно произшествие, с определение на СНС от 15 юни 2015 г. е постановено Петров да изтърпи отделно и това наказание.

След получаване в специализираната прокуратура на присъдата от три години и три месеца „лишаване от свобода“ и определението на СНС, с което е активирано условното му осъждане, на 6 юли 2015 г. прокурор от специализираната прокуратура е изпратил тези съдебни актове на Началника на  ОЗ ”Охрана”- София  за изпълнение.

На 10 юли 2015 г., в Специализираната прокуратура е депозирана молба от защитника на Росен Петров, който е поискал отлагане изпълнението на наложените на Петров наказания. Причина за поисканото отлагане е посочено заболяване на осъдения и предстоящото му през месец септември 2015 г. оперативно лечение във Военномедицинска академия. Към молбата са били приложени и три броя медицински документи, в които на латински е вписана диагноза. По повод тази молба наблюдаващият делото прокурор от Специализираната прокуратура е изразил становище, че  осъденият Петров не страда от тежко заболяване, което да пречи на изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода.

Въпреки това становище, с постановление от 17 юли 2015г.   прокурор Светлозар Костов е отложил изпълнението на наложеното на Петров наказание за срок от три месеца. Прокурор Костов е приел, че заболяването, макар и неясно какво точно е, тъй като заболяването е изписано само на латински,  е тежко заболяване и представлява пречка да започне изпълнение на наказанието. Посочено е, че „…заболяването води до сериозни трудности и понякога дори невъзможност за движение на съответния крайник, респ. на тялото, придружено от болки, а след оперативната намеса в зависимост от резултата се провежда рехабилитация, която също отнема немалък период от време”.

Отлагане изпълнението на наказанието е допустимо според Наказателно-процесуалния кодекс на Република България в случай на тежко заболяване, което е несъвместимо с пребиваване в местата за лишаване от свобода. Несъвместимостта се установява чрез медицински документи и заключения на личен лекар или лекар специалист. Медицинските заключения се съгласуват с медицинския център при съответния затвор. При съмнения или нужда от допълнителна експертна оценка на основанията за отлагане на изпълнение на наказанието лишаване от свобода, прокурорът изисква експертно мнение от лекарска консултативна комисия при СБАЛЛС към ГД”ИН”- МП  относно възможността осъденият да пребивава в местата за лишаване от свобода и заболяването да се лекува и контролира при здравните заведения при ГД”ИН”- МП.

Проверката, извършена от Апелативната специализирана прокуратура е установила, че представените документи от осъдения не са достатъчни, за да се приеме, че е налице такова тежко заболяване, което пречи на изпълнението на наказанието лишаване от свобода и не е изискано каквото и да експертно становище за възможна несъвместимост на заболяването на Росен Петров с изпълнение на наказанието. Участието му в нахлуването в зоналния клуб на БФС на стадион „Васил Левски“ в столицата и установяването му на почивка в Несебър потвърждават липсата на основание за отлагане изпълнението на наложеното на Петров наказание.

Апелативният прокурор на АСП преценява наличието на основания за ангажиране на дисциплинарната отговорност на прокурор Светлозар Костов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във