Параграф22 Daily

§22 Новини

След настояване на САК адвокатската стая в СГС ще работи и следобед

Председателят на Софийският градски съд Алексей Трифонов издаде нова заповед и адвокатската стая вече ще работи и следобед. Това става след като от Софийския адвокатски съвет го сезираха за затрудненията, които причинява предишното му разпореждане тя да е отворена само от 9 до 12 ч., сочи Лекс.

Както е известно, заради повишената заболеваемост от COVID-19 на 4 ноември 2021 г. председателят на СГС въведе промени в организацията на работата на съда. Трифонов разпореди до 30 ноември 2021 г. службите „Съдебно деловодство“ да работят с граждани и адвокати само от 9 до 12 ч., с някои изключения.

Тази нова организация на работата обаче предизвика големи затруднения в работата на адвокатите. До Софийската адвокатска колегия са постъпили множество сигнали, че новите мерки, съчетани с липсата на възможност за отдалечени справки заради проблемите с Единния портал за електронно правосъдие, ограничават възможността за пълноценна защита на страните по делата.

Според адвокатите ограниченията не водят до обезпечаване на здравословна среда на работа за посещаващите съда, защото едновременното намаляване както на работното време, така и на броя на хората, които могат да са в едно помещение, води до струпване на много хора пред помещенията, съпроводено с продължително изчакване. „Това удължава неимоверно много необходимото време за извършване на справки по делата и наред с това повишава риска за здравето и живота на чакащите пред помещенията адвокати“, сигнализираха от САК председателя на градския съд.

Към това се добавя и многократното прекъсване за дезинфекция, което още повече скъсява времето за справки и някои адвокати така и не успяват да влязат и да си свършат работата и се налага да идват отново на следващия ден (пълния текст на писмото на председателя на колегията Стефан Марчев виж тук)

След сезиране за всички тези проблеми Алексей Трифонов издаде нова заповед, според която адвокатската стая вече ще работи не само от 9 до 12 ч., но и от 14 до 17 ч.

„Председателят на СГС се ангажира през цялото работно време на деловодствата на СГС, служителите да предоставят справки по телефон, включително изрази готовност за откриване на допълнителни телефонни линии за справки, за изпращане на книжа по дела на посочени от адвокати електронни адреси, за да се ограничи необходимостта от физически справки в сградата на съда и деловодствата и да се облекчи работата на адвокатите“, информират от Софийския адвокатски съвет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във