Параграф22 Daily

§22 Новини

След проверка на прокуратурата: Станислав Плевнелиев не е бит

Районна прокуратура Благоевград излезе с резултатите от проверката по отношение на добилия скандална известност случай, в който племенникът на президента Росен Плевнелиев - Станислав, уличи полицаи в побой и ограничаване на правата му. Става ясно, че на 17.10.2014 г. Районна прокуратура гр.Благоевград се е самосезирала във връзка с публикувана статия , в която са изнесени данни за упражнено полицейско насилие по отношение на Станислав Плевнелиев. На 22.10.2014 г. в Районна прокуратура гр.Благоевград е депозирана и жалба от Станислав Плевнелиев, в която твърди, че на 15.10.2014 г., по време на престоя си в 01 РУП гр.Благоевград, спрямо него е упражнено физическо насилие от полицейски служител.

По случая е образувана преписка и е извършена лична проверка от прокурор от Районна прокуратура - Благоевград. В хода й са били снети писмени обяснения от 12 лица, приобщена е документация от ОД на МВР -.Благоевград, от значение за изясняване на относимите обстоятелства. Изискани и приложени са по надлежния ред на оптичен носител, съдържащ файл от видеозапис, изготвен на 15.10.2014 г., и имащ отношение към задържането на Станислав Плевнелиев, както и справка ведно с оптичен носител, предоставен от Дирекция „Национална система 112“ за проведени телефонни разговори на 15.10.2014 г., непосредствено след освобождаване на Станислав Плевнелиев от сградата на 01 РУП Благоевград.

С постановление от 19.11.2014 г. Районна прокуратура гр.Благоевград е отказала образуване на досъдебно производство поради липса на достатъчно данни, от които да се направи обосновано предположение за осъществен престъпен състав (причиняване на лека телесна повреда от длъжностно лице при изпълнение на служебни задължения), както и по чл.270 ал.1 НК (пречене на орган на властта да изпълни задълженията си).

При извършената лична проверка, наблюдаващият прокурор от Районна прокуратура - Благоевград е констатирал данни, сочещи нарушение на законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейността по задържане на лица, гарантиращи пълноценно упражняване на правата им. При задържането на Станислав Плевнелиев, полицейските служители не са осигурили извършване на преглед от медицинско лице и не са му предоставили възможност за своевременно осъществяване на връзка с адвокат и свой близък.

С цел предотвратяване на бъдещи пропуски и нарушения от страна на полицейски служители от състава на ОД МВР гр.Благоевград, наблюдаващият прокурор е изготвил предложение до директора на ОД на МВР гр.Благоевград, в следния смисъл:

1. На полицейските служители от състава на ОД МВР Благоевград, 01 и 02 РУП Благоевград да бъде обърнато внимание за стриктно спазване на законовите и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи дейността по задържане на лица, с оглед гарантиране и упражняване на правата на лицата, лишени от свободно придвижване.

2. Да бъде създадена необходимата организация за провеждане на учебно занятие за изучаване на ЗМВР, Инструкция № Із-1171/15.09.2011г. за оборудване на помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на МВР и реда в тях и Етичният кодекс за поведение на държавни служители в МВР, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи рег.№ 8121з-348/25.07.2014г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във