Параграф22 Daily

§22 Новини

Следователите искат онлайн гласувани при избор във ВСС

Общото събрание на следователите за избор на член на Висшия съдебен съвет ще се състои в две последователни съботи на 13 март 2021 г. и на 20 март 2021 г.

В първата събота, събитието ще се проведе дистанционно в онлайн среда, чрез осигуряване на видеоконферентна връзка. Всички следователи ще получат потребителско име и парола, за да могат да се регистрират чрез електронна поща за участието си във видеоконферентната среща чрез уеб базирана платформа. Общото събрание се провежда, ако присъстват повече от половината от включените в съответния списък магистрати. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно и се провежда независимо от броя на присъстващите. Подсигурени са монитори, които ще осъществят присъствието на всички следователи, за да може да бъде открито заседанието и да бъде проведен избор на председател, на избирателна и секционна комисия, както и самото изслушване на кандидата.

Общото събрание, във втората събота, ще проведе гласуване за кандидата Стефан Петров – следовател в Национална следствена служба. Имащи право на глас са 428 следователи, като 393 от тях са заявили електронно гласуване. За да упражнят своя вот чрез този тип гласуване, ВСС предоставя индивидуален талон. Магистратите имат възможност и за гласуване чрез хартиена бюлетина на място в заседателната зала на Национална следствена служба в гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 42, бл. 3, ет. 2.

Висшият съдебен съвет използва внедрената информационна система за електронен избор на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, която гарантира сигурността на гласуването, тайната на вота и свободното волеизявление. Достъпът до нея е ограничен за мрежи, извън територията на България. В системата не е предвидена и няма възможност да се проследи кой магистрат как е гласувал.

Всички данни в информационната система от проведената конферентна среща и от влизане в сила на решението, с което избирателната комисия ще се произнесе за резултата от избора, ще се архивират и пазят 5 години от деня на избора.

Общото събрание на следователите и на двете дати е публично и ще се излъчва в реално време чрез интернет сайта на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във