Параграф22 Daily

§22 Новини

Сливат баретите и "Жандармерия" в нова главна дирекция на МВР

След изборната ваканция, която депутатите си отпуснаха, им предстои да разгледат нов проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Това е пореден проект, който променя структурата на вътрешното ведомство. 

В документа се предвижда досегашната дирекция в Главна дирекция "Национална полиция" да стане главна дирекция на МВР, като в нея се влива и Специализирания отряд за борба с тероризма. Това е регламентирано в чл. 38 от действащия Закон за МВР, в който се правят  някои изменения. Създава се нова т. 3, озаглавена "Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма".

Променя се и чл 39 от досегашния закон. Създава се нова ал. 5, в която се уточнява, че Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ) е национална специализирана структура. Описани са и дейностите й:

1. предотвратява и пресича терористични действия;

2. освобождава заложници;

3. задържа и/или обезврежда особено опасни престъпници или престъпни групи;

4. осигурява зона за безопасност срещу потенциални атаки чрез снайперисти;

5. открива, идентифицира и неутрализира взривни устройства и взривни вещества, както и разработва технически средства и способи за извършване на тези дейности;

6. извършва физико-химическо изследване и експертна оценка на взривни устройства и техните елементи, на взривни вещества, документи и непознати вещества;

7. опазва обществения ред при провеждане на масови мероприятия;

8. възстановява, поддържа и опазва обществения ред при масови безредици;

9. опазва обществения ред при кризи;

10. осъществява превантивна дейност по предотвратяване и пресичане на престъпления и опазване на обществения ред;

11. оказва съдействие на органите на другите главни дирекции и на областните дирекции по опазване на обществения ред;

12. участва в полицейски операции или съвместни операции с други държавни органи;

13. оказва съдействие на други държавни органи или длъжностни лица, когато противозаконно се пречи на тяхната дейност;

14. осъществява охрана на обекти по чл. 92, ал. 1 и 2 от ЗМВР, обекти на МВР и дипломатически представителства;

15. осъществява охрана на специални товари;

16. участва в осъществяването на контрол за спазването на правилата за движение по пътищата извън населените места.

Проектозаконът предвижда също в главните дирекции "Национална полиция", "Борба с организираната престъпност", "Гранична полиция" и новата ГДЖСОБТ, както и в областните дирекции на МВР да могат да се създават специализирани звена за реагиране при критични ситуации вследствие на престъпна дейност и за участие в специални операции с висока степен на риск.

Със Закона за МВР от 1997 г. някогашната Национална служба "Вътрешни войски" бе преобразувана в Национална служба "Жандармерия" (НСЖ). Тя бе специализирана като в охранителна и оперативно-издирвателна служба на МВР за охрана на стратегически и особено важни обекти, борба с терористични и диверсионни групи, охрана на обществения ред и борба с престъпността.

С поредна промяна на ЗМВР от 9 февруари 2006 г. НСЖ бе преобразувана в Главна дирекция "Жандармерия" към Национална служба "Полиция". Тя пък се преобразува в дирекция "Жандармерия" в Главна дирекция "Охранителна полиция", съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР, приет от 40-ото Народно събрание на 22 юли 2008 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във