Параграф22 Weekly

§22 Новини

Сметната палата откри куп нарушения в БАН

Нарушения на процедурите при възлагане на обществени поръчки и висок размер на просрочени вземания, констатира одитът на Сметната палата в БАН за периода 2011-2012 г.


Констатациите от одита бяха представени на открито за журналисти заседание на Сметната палата, предаде БТА.


Според одиторите в БАН не е въведена стратегия за управление на риска и риск-регистър. Реализираните за 2011 г. приходи са в размер на 27 113 481 лв., а през 2012 г. - 42 220 822 лв. Установен е висок размер на невнесени средства от институти и други структурни звена от наеми. Просрочените вземания на БАН към края на 2011 г. са 1 114 654 лв., а към края на 2012 г. 1 213 397 лв.


Констатирани са и редица нарушения при възлагането на обществени поръчки. Съставените актове за нарушенията по ЗОП са 27, връчени на пет института и централното управление на БАН. Актовете са съставени на възложителите и на лицата, които ги представляват, а някои на членове на комисии, които разглеждат обществените поръчки.


Общо 17 преписки са приключили с наказателни постановления, има и постъпила вече санкция от 5000 лв., докато други са обжалвани.


От юридическия отдел на БАН коментираха, че има общо 64 възложители на обществени поръчки, което затруднява процедурите. Причината е в самия Закон за БАН и устава му, според който всички институти са отделни юридически лица.


Нарушения има и при управление на имотите на БАН. След влизане в сила на закона за 266 имота са издадени констативни нотариални актове, но за 171 няма актове за собственост. За част от имотите има несъответствия между информацията в регистъра на БАН и в счетоводните регистри при завеждането им по баланси. При сключване на договорите за наем пък не е имало предварителен контрол за законосъобразност. Неправилно са отчитани ремонтите, както и разходите за тях.


Картината е смесена - има и нарушения по ЗОП, но има и наложени добри практики при формирането на бюджетите, обобщи председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров.


Одитът ще бъдат предоставен на Комисията за предотвратяване конфликт на интереси, но не и на прокуратурата, защото няма данни за престъпления.

Facebook logo
Бъдете с нас и във