Параграф22 Daily

§22 Новини

Собственик на изгорял фотоволтаик осъди застраховател за 5000 лв.

Собственик на малка фотоволтаична централа в Златарица еосъдил застрахователна компания за 4876 лв., сочи решение на Великотърновския районен съд. Съоръжението се повредило през миналата година от токов удар и пренапрежение, установило съдебното следствие. Застрахователят обаче отказал доброволно да плати и П. В. завел дело. Той имал сключена със застрахователно дружество застраховка „Имущество” на физически лица по комбинирана застрахователна полица. В застрахователната полица изрично е посочено застрахованото имущество и покрит риск – късо съединение или токов удар, с лимит на отговорност 5000 лв., сочи веестник Борба.

На 2 април 2020 г. собственикът уведомява застрахователното дружество чрез застрахователен брокер „А” за повредената централа. На 3 април 2020 г. е съставен констативен протокол от комисия, оценяваща щетите. Констатирани са изгорели кондензатори на фотоволтаичен мрежов инвертор, като посочената вероятна причина за повредата е възникнало пренапрежение на мрежата ниско напрежение, което е възможно да се получи от токов удар или късо съединение вследствие на по-високо напрежение. При застрахователя щетата е заведена и е съставен протокол на 8 април 2020 г.

Тъй като увреденото имущество не подлежи на ремонтиране, при съгласуване със застрахователя е извършено закупуване и монтаж на нов инвертор на мястото на повредения, но застрахователят отказал да плати 4876 лева.

По делото е допусната комплексна съдебно-техническа експертиза, от която се установява, че предполагаемата причина за дефектиралите кондензатори и като цяло инвертора е пренапрежение, което представлява повишаване на амплитудата на напрежението над номиналното за дадената мрежа. В заключението е посочено, че причина за възникване на пренапрежение от външно въздействие може да се получи при допир на проводник с по-високо напрежение. Събрани са и гласни доказателства чрез разпит на свидетели. Единият заявил, че през април миналата година се получил сигнал, че фотоволтаична централа, която тяхната фирма е монтирала и пуснала в експлоатация, не работи. Отишли на място и установили пръснат на земята капак на панела на инвертора. Направили външен оглед, установили теч на масло отдолу на повърхността, усетили мирис на изгорели елементи. Свидетелят казал, че според него причината за това може да е пренапрежение, външно въздействие при гръмотевични бури, но в случая нямало следи от попадения от мълния. Съставили протокол от проверката по сигнала за авария на фотоволтаична централа.

Според съдебния състав на Районен съд - Велико Търново, искът по същество се явява основателен и доказан. Съгласно разпоредбата на Кодекса за застраховането, при настъпване на застрахователното събитие застрахователят е длъжен да плати застрахователно обезщетение в уговорения срок, който е до 15 работни дни от представяне от застрахования на доказателства. По делото не е спорно и от събраните доказателства се установява, че между страните е налице сключена имуществена застраховка по комбинирана застрахователна полица по договор от 10 декември 2019 г. Установено е още, че с посочения застрахователен договор ищецът е застраховал имота си в Златарица заедно с основната сграда, движимо имущество и соларна инсталация. Съгласно застрахователната полица допълнителен покрит риск е „късо съединение/токов удар“. Заради това застрахователят е осъден да плати 4876 лв. плюс разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във