Параграф22 Daily

§22 Новини

Софийският военен съд ще бъде домакин на "Деня на отворените врати" в Апелативен район - София

Утре в Съдебната палата – София, ще се проведе „Ден на отворените врати” в Апелативен район – София. Домакин на събитието ще бъде Софийски военен съд. Инициативата се реализира в рамките на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта е Висшия съдебен съвет.

Проектът е насочен към подобряване прозрачността, комуникациите и ефективността на работата в съдебната система и на Висшия съдебен съвет и повишаване доверието на гражданите и бизнеса в съдебната система и ВСС.

В деня на отворените врати, желаещите да участват, в това число граждани, ученици студенти, лица в неравностойно положение и представители на бизнеса ще могат да посетят сградата на Съдебната палата, заседателната зала на Софийски военен съд, съдебните помещения и да се запознаят с организацията на работа на съдиите и съдебните служители, със съдебните процедури, с работата и функциите на съдебните служби. Студенти от специалност „Право” на Нов български университет ще участват в симулиран наказателен процес по действителен казус. Ще бъдат връчени наградите на победителите от Апелативен район – София в организирания от ВСС конкурс за ученическо есе на тема „Познатата и непозната съдебна власт”.

В Заседателна зала № 18, ет.4 на Съдебната палата ще бъде организирана лекция и публично разпределение на новопостъпилите съдебни дела чрез използване на програмен продукт „Law Choise”, на принципа на случайния подбор, посредством мултимедийна презентация, разяснявайки начина на функциониране на електронната система за случайно разпределение на делата от Председателя на Софийски военен съд – полк. Свилен Александров.

Целта на „Дните на отворените врати” е да бъде предоставена непосредствена възможност гражданите на място да се запознаят с дейността на институциите в съдебната система, както и да получат максимално достъпна и разбираема информация за структурата на съдебната система, вкл. за ролята и функциите на ВСС. Чрез организирането и провеждането на Дните на отворените врати в Апелативен район – София ще се повиши информираността на заинтересованите страни, прозрачността в работата на съдебната система и ще се подобри публичния образ на съдебната система.

Facebook logo
Бъдете с нас и във