Параграф22 Daily

§22 Новини

Софийските адвокати скочиха да бранят независимостта на съда

С остро обръщение излезе Общото събрание на Софийската адвокатска колегия (САК) заради две събития от последните дни. А по-късно позиция за тях приеха и колегите им от Пловдив,сочи Lex.

Първото събитие, провокирало реакцията на адвокатите, е включването в правилника за дейността на Народното събрание на разпоредба, според която правната му комисия ще изслушва на всеки три месеца председателите на върховните съдилища и главния прокурор. А второто е коментарът на премиера в оставка Бойко Борисов по този повод, че адвокатите на мутрите ще привикват и мачкат върховните съдии и обвинител №1. Както е известно, първоначалното предложение беше за периодично изслушване само на главния прокурор, но по настояване на ДПС и с подкрепата на ГЕРБ и БСП беше прието, че правната комисия ще вика и председателите на двете върховни съдилища.

Отвореното писмо е гласувано от Софийския адвокатски съвет и беше изчетено от зам.-председателя му Жана Кисьова, а след това подкрепено от всички присъстващи на Общото събрание. Тя посочи, че двете събития, станали повод за него, поставят под въпрос върховенството на правото и адвокатурата не може да бъде безучастна и трябва да вземе отношение и да говори високо и ясно.

„С настоящото отворено писмо изразяваме позицията си като български адвокати и членове на Софийски адвокатски съвет относно продължаващото принизяване на адвокатската професия и общност, продължаващото незачитане на Конституцията и законите в страната, потъпкването на правото и независимостта на съдебната система“, заявяват столичните адвокати.

В отвореното писмо се посочва, че докато изслушването на главния прокурор намира опора в Конституцията (чл.84 от Конституцията предвижда, че Народното събрание може да изслушва и приема и доклади на главния прокурор за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика), то това на председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) я нарушава. Адвокатите изтъкват, че е недопустимо да се упражнява парламентарен контрол над представители на съда, а НС може да ги изслушва само при обсъждането и приемането на годишните доклади за дейността на съдилищата.

САК говори за продължаващо принизяване на адвокатската професия и общност. „Твърдо се противопоставяме на създаването на обществена нагласа за обвързване на адвокатите с престъпни интереси“, заяви колегията по повод на думите на премиера в оставка и изтъкна, че внушението, че адвокатите целят мачкана на представителите на съда и прокуратурата, е пряко и безогледно посегателство срещу цялата адвокатура.

В отвореното писмо се напомня, че на адвоката се дължи уважение и съдействие като на съдия, а освен това адвокатите, които са станали депутати, не действат в НС като адвокати, а като избраници на народа.

А за думите на Бойко Борисов се заявява: „Това са поредните общи квалификации на адвокатите, чиято конституционно прогласена мисия е защита на правата на гражданите и юридическите лица. Нещо повече не се отчита простия факт, че колегите адвокати поели обществен ангажимент и длъжност като депутати, са избраници на народа и не действат в качеството си на адвокати в рамките на дейността си като народни представители“.

Обръщението завършва със специален призив към Висшия адвокатски съвет (ВАдС): „Приветстваме включването на все повече юристи и адвокати в законотворческата дейност и препоръчваме на Висшия адвокатски съвет да предприеме от името на всички адвокати действия за защита на професионалната им репутация и чест, за ангажиране отговорността на лицата, които петнят репутацията на една цяла общност високо образовани професионалисти“.

Позицията на адвокатите от Пловдив:

Недопустимо е да се внушава и поддържа от лица, заемащи политически и държавни длъжности, отъждествяване на упражняващите адвокатска професия с техните клиенти. Подобен подход противоречи на разбирането за ролята на адвоката, залегнало в Правото на Европейския съюз, Конституцията на Република България и действащата в страната нормативна уредба. В множество позиции на Съвета на адвокатските дружества в Европа и останалите международни организации на адвокатите се приема, че адвокатът не може да бъде отъждествяван със своя клиент и по този начин да се засяга неговата независимост при упражняването на професията. Подобен подход подкопава устоите на правовата държава.

Призоваваме Висшия адвокатски съвет да взема незабавни и категорични позиции при подобни прояви и опити за дискредитиране на адвокатската професия, които пряко засягат достойнството на колегите и авторитета на адвокатурата в обществото. Същевременно, изразяваме недоумение от решението, залегнало в Правилника на 45-тото Народно събрание и прието с гласовете на определени политически сили, председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд да бъдат викани и изслушвани в правната комисия на Народното събрание на всеки три месеца. Подобно решение съставлява груба и недопустима намеса в независимостта на съдебната власт.

Приветстваме идеята за по-голяма отчетност на главния прокурор пред българския народ посредством изслушването му в Народното събрание, но не можем да разберем и приемем опита да бъдат смесени функциите и задълженията на главния прокурор с тези на председателите на двете върховни съдилища. Подобно разрешение е в разрез с основополагащия за конституционното право принцип за разделение на властите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във