Параграф22 Daily

§22 Новини

Софра: Военното ведомство кредитирало до 100% авансово частни фирми с бюджетни средства

Министерство на отбраната е кредитирало частни фирми с бюджетни средства, каза на брифинг служебният министър на отбраната Георги Панайотов. Той информира, че е била извършена одитна проверка на работата на ГД „Инфраструктура на отбраната“. „В момента тече проверка в същата главна дирекция, която е на път да завърши до 5-6 дни или седмица. Интересното е, че резултатите от завършилата проверка почти напълно съвпадат с междинния доклад от така провежданата в момента проверка. Става въпрос, че поръчките, които са възлагани, над 90% от тях, са възлагани по директен начин, тоест чрез директора. Не е имало търг или конкурс, което е окей, съгласно закона, но не е извършена пазарна проверка, не са проведени разговори с евентуални изпълнители и не е направено пазарно проучване. Поръчките са би ли възлагани директно на фирми в над 90% от случаите“, подчерта той.

Служебният министър посочи като проблем и случай, в който е установено 100-процентово авансово предплащане. „Това означава, че Министерство на отбраната е кредитирало частни фирми с бюджетни средства. Освен това, всичко това е ставало при несъобразяване с препоръки на Министерство на финансите за въздържане от авансово разплащане. През 2018 година ГД „Инфраструктура на отбраната“ е сключила договори на стойност 35 милиона 784 752 лв., от които 32 890 394 лв. са били мотивирани като директно възлагане. През 2019 г. стойността на възложените обществени поръчки е 39 милиона 148 840 лв., от които 306 375 684 лв. са с директно възлагане“, обобщи Панайотов.

В проценти това означава 92% от поръчките за 2018, а за 2019- 93%. За 2020 г. поръчките са на стойност 159 163 885 лв., от които 99% са дадени чрез директно възлагане. Георги Панайотов посочи като смущаващ факт да не се посочва срок за откриване на строителна площадка. „Сроковете по принцип в някои от поръчките не просто не са спазвани, а даже не са били и залагани. Мога да цитирам случай, в който при планирани 90 дни за проектиране и 360 дни за изпълнение само изготвянето и одобрението на проекта са отнели 545 календарни дни, а строителството на обекта е започнало година и половина, след като на изпълнителя е изплатена авансово цялата сума по договора в размер на 5 985 835 лв.“, допълни военният министър.

Панайотов посочи, че приключилата за 2018 и 2019 година проверка е била изпратена до Агенцията за държавна и финансова инспекция поради съмнения за нарушаване на финансовата дисциплина и съмнения за нарушаване на Закона за обществените поръчки. Тогава проверката е стигнала и до Прокуратурата поради съмнения за прилагане на практики, противоречащи на законите и липсата на контрол по изпълнение на договорите. „Разпоредил съм да се изготви план за отстраняване на допуснатите пропуски“, посочи министърът.

Проверки текат и в 2 търговски дружества – „ТЕРЕМ“ и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“. „Предишната проверка, която е извършена в Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ констатира редица пропуски, които са довели включително до невъзможност да бъдат реализирани почивки от правоимащи лица. Тоест хора, които са си платили картите, не са успели да идат на почивка“, добави военният министър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във