Параграф22 Daily

§22 Новини

СОУ "Св. Кл. Охридски" и Административен съд-Добрич в образователна програма

На 16 февруари 2016 г. съдия Красимира Иванова – председател на Административен съд - Добрич изнесе лекция на тема „Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите” в СОУ „Климент Охридски” в час по Етика и право, на ученици от Ха, Хб и Хв клас, в изпълнение на одобрената Концепция на образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие.

Отворени съдилища и прокуратури” и Споразумението за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката относно продължаване на Образователната програма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във