Параграф22 Daily

§22 Новини

Специализираният наказателен съд е постановил 172 осъдителни присъди през 2014 г.

Специализираният наказателен съд е постановил 172 осъдителни присъди през 2014 г. са оправдани 40 души. Това каза съдия Георги Ушев, председател на СНС, по време на представянето на годишния доклад за дейността на извънредната магистратура през 2014 г. „Увеличен е процентът, както на осъдените, така и на оправданите лица в сравнение с предходната година. През 2014 г. 1814 дела са приключили в рамките на 3 месеца. Това са близо 95% от делата.

Резултатите на въззивната и касационната проверка на постановените присъди сочат, че 9 от тях са потвърдени, 10 са изменени в наказателната част и 17 са отменените присъди. От тях 16 са отменени от Апелативния специализиран наказателен съд и 1 от Върховния касационен съд. От отменените присъди 2 са върнати за разглеждане от друг състав на съда, а 14 - на Специализираната прокуратура” посочи съдия Ушев.

Той поясни, че останалите обжалвани присъди са в процес на инстанционен контрол. „Правим анализ на пропуските в работата на съдиите от Специализирания наказателен съд и правим всичко възможно за оптимизирането на тяхната работа. Все пак трябва да се отчете голямата сложност на делата, които се разглеждат. Когато се разглеждат дела с много подсъдими и много томове доказателства, е обяснимо да се допускат и грешки, но тук трябва да отчетем и склонността на някои съдии от Апелативния специализиран наказателен съд да връщат делата за ново разглеждане, без да се произнасят по същество” допълни съдия Ушев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във