Параграф22 Daily

§22 Новини

Спецпрокурорка спечели дело срещу шефа си за над 10 000 лв. коледна премия

Прокурорка окончателно спечели дело срещу шефа на Специализираната прокуратура за това, че я е лишил от коледна премия от три заплати през 2019 г., пише LEX. Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) с председател Росен Василев и членове Сибила Симеонова и Александър Митрев (докладчик) потвърди решението на Административен съд София-град, с което беше отменена заповедта на бившия вече шеф на СП Димитър Петров, с която е изключил Мария Макрелова-Чернева от списъка с обвинителите, на които да бъдат дадени бонуси, защото срещу нея имало висящо дисциплинарно производство. Мария Чернева е била обвинител в районната прокуратура в Своге. През 2018 г. срещу нея било образувано дисциплинарно производство за нарушение на етичния кодекс. От 1 юли 2019 г. тя е назначена в спецпрокуратурата след конкурс.

На 4 декември 2019 г. в Специализираната прокуратура е получено писмо от главния прокурор, в което той казва, че може да се определят допълнителни възнаграждения на обвинителите при спазване на критериите в правилата за индивидуална оценка за работата на всеки от тях. На 6 декември с.г. шефът на СП издава заповед, в която посочва размера на премията – три основни заплати, като сред изброените за получаването им е и Мария Чернева. Тя трябвало да вземе общо 10 626 лева бонус. На 11 декември 2019 г. в спецпрокуратурата пристига писмо от Висшия съдебен съвет (ВСС), според което седмица по-късно Прокурорската колегия (ПК) ще разгледа дисциплинарното производство срещу Чернева, като се уточнява, че предложението на дисциплинарния състав е тя да не бъде наказвана, защото не е извършила нарушение. Два дни по-късно Димитър Петров уведомява Чернева за писмото.

На 16 декември с.г. обаче той решава да пита Прокурорската колегия дали в периода от 1 януари до 30 септември 2019 г. има образувани и висящи дисциплинарки срещу обвинители от СП, като изтъква, че информацията е необходима с оглед определянето на допълнителното възнаграждение на магистрати и служители. Още същия ден председателят на дисциплинарната комисия към ПК на ВСС Светлана Бошнакова го уведомява, че има такова и то е срещу Чернева. Бошнакова допълва, че съставът предлага прокурорката да не бъде наказвана, защото не е извършила нарушение и заключава, че случаят е включен в дневния ред на колегията за 18 декември, т.е. след два дни.Тогава ПК на ВСС разглежда казуса и отказва да санкционира Мария Чернева, защото не намира да е нарушила етичния кодекс. Веднага след заседанието решението е изпратено на шефа на спецпрокуратурата.

При все това, още на 16 декември, той е издал нова заповед, с която е изключил Мария Чернева от списъка с обвинителите, които да получат коледен бонус. Прокурорката обжалва заповедта пред АССГ. През лятото на миналата година съдия Маргарита Немска от АССГ отмени заповедта на Димитър Петров, защото е немотивирана. Съдийката посочва още, че не е направен анализ на доказателства, от който да стане ясно защо не трябва да се изплати премията на Чернева. А липсата на мотиви ограничава възможността на прокурорката да се защити и това представлява самостоятелно основание за отмяна на акта, каза още съдия Маргарита Немска. Според нея има и други нарушения, които водят до незаконосъобразност на акта като едно от тях е за „преждевременното произнасяне“ на шефа на спецпрокуратурата – преди да изясни всички факти, той лишава Мария Чернева от допълнително възнаграждение. Нещо повече, въпреки че е знаел за предстоящото произнасяне на Прокурорската колегия по дисциплинарното производство срещу Чернева и предложението на състава тя да не бъде наказвана, Димитър Петров е издал заповед, с която спецпрокурорката е изключена от определянето на коледни премии.

Решението на АССГ беше обжалвано пред ВАС от шефа на Специализираната прокуратура, но върховните съдии изцяло споделят аргументите на първата инстанция. „Правилен е изводът на първоинстанционния съд, че оспореният административен акт е постановен при нарушаване на предвидената в закона форма – чл. 59, ал. 1, т. 4 от АПК – липса на фактически и правни основания, при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. По делото са събрани достатъчно данни, че административният орган се е произнесъл преждевременно, преди да изясни всички факти и обстоятелства по случая, при условие че е знаел за датата на провеждане на заседанието на дисциплинарния състав на ВСС – Прокурорска колегия. Обоснован е и изводът на съда, че органът е имал възможност да извърши преценка и анализ за определяне на размера на допълнителното възнаграждение на основание чл. 233, ал. 6 и чл. 345 от ЗСВ, тъй като възнагражденията на магистратите от Специализираната прокуратура са изплатени ден след вземане на посоченото решение“, изтъква съставът на ВАС.

Той приема, че АССГ е постановил валидно, допустимо и правилно решение. Върховните съдии са осъдили спецпрокуратурата да плати на Мария Чернева и 800 лева разноски по делото.

Facebook logo
Бъдете с нас и във