Параграф22 Daily

§22 Новини

Според прокуратурата в Иганово e имало сериозни пропуски в охраната

Проведените до момента процесуално-следствени действия е установено, че към датата на възникване на инцидента във ВМЗ - Иганово, са били налице сериозни пропуски в охраната и пропускателния режим на цялата площадка. Това се сочи в доклада на Районна прокуратура - Карлово до окръжния прокурор на Пловдив, публикуван от Главна прокуратура.

Налице са безспорни доказателства за груби нарушения при охраната на площадката, даващи възможност за нерегламентирано проникване в района поради неефективен контрол от страна на охраната. През деня на 21.03.2015 г. /денят на първия взрив/ на смяна са били седмина охранители от ведомственото звено на завода и е трябвало да се сменят в 19.00 часа. Констатирано е обаче, че те са напуснали постовете си, които са по протежение на оградата /кльон/ поне 20 минути преди определения час, а новата смяна е тръгнала към местата си след 19.00 часа, което на практика е оставило охраняемия периметър без физическа охрана над 30 минути, се уточнява в доклада.

От прокуратурата смятат, че едва ли е случайност, че и двата инцидента /на 21 март и на 14 април/ са възникнали именно във време, когато се извършва смяната на постовете, съответно в 19.20 ч. и в 7.10 ч. Освен това в района няма изградено видеонаблюдение, от май 2014 г . не работи и сигнално-охранителната техника на склад номер 6 "Холандски", а самата система няма памет и се изчиства ръчно от оператора. От изградените постове /вишки/ няма пряка видимост към всички охранявани обекти, обходите на районите са продължителни, като през това време не е осигурена надлежна охрана на конкретния
 обект. Складовете, между които и склад 6, в който е възникнал първият инцидент, се заключвал с катинар и пластелинова слепка със знак на отговарящия за него служител, което обаче заради взрива е напълно унищожен и няма как да се провери.

За прокуратурата буди недоумение и фактът, че на вратите на складовете за съхраняване на боеприпаси има прозорци, през които могат да бъдат подхвърлени различни предмети, в това число леснозапалими течности. При извършения първоначален оглед са установени нарушения на целостта на оградата, на места мрежата е ръждясала и увиснала, което не изключва версия за проникване в района, улеснено и от посочените по-горе пропуски в охранителния режим.

Няма ясни критерии за допуск на лица в района на базата и е установено, че преди първия инцидент вътре са били на паша над 20 коне, чийто собственик като мотиви е посочил, че същите изяждат тревата между складовете и в целия район, и така се избягвала необходимостта същата да се коси, заради изискванията за противопожарна безопасност. Това лице е влизало в района по свое усмотрение, когато намери за добре, за да "наглежда животните, да им носи храна или да ги пои", коментират от прокуратурата.

Според доклада, това е ставало без надлежния пропуск и по дадено устно разрешение от изпълнителния директор.

В разпитите се твърди, че е бил придружаван от охранител, което пък поставя пред прокуратурата въпроса как през това време се охранява участъкът, за който този охранител отговаря? Районна прокуратура - Карлово още на 23 март е поискала от Министерството на отбраната сапьори, които да прочистят района в периметър от 3 км от осколки и невзривени боеприпаси, но едва на 30 март е издадена заповед на командира на Сухопътни войски.

Според доклада, военните започват работа най-напред на външния периметър, с което, според районния прокурор, се блокират процесуално-следствените действия вътре на местопроизшествието.Проучване на прокуратурата е констатирало, че се касае за установена практика вътрешният периметър да се прочиства от частни фирми срещу суми от над милион лева. Като сравнение се посочва, че прочистването на района на "Петолъчката" след последния инцидент там, на периметър в пъти по-малък от този на ВМЗ АД, е струвало на фирмата около 1 200 000 лева.

Седмица преди втория взрив е бил извършен оглед на вече обезопасения цех 835 за установяване наличието на твърдените количества готова продукция - термобарична граната с цел изземване на готова продукция - за експертни нужди и сравнителен материал. Всички действия са надлежно документирани, при стриктно спазване правилата на НПК, в присъствие на поемни лица и представител на ВМЗ. Изготвен е подробен фотоалбум, заедно с началника на цеха сандъците с продукция са преброени, а серийните им номера заснети. При пристигането на разследващите,същите са намерили цеха надлежно запечатан и заключен, а след извършване на гореописаните действия същият отново е бил запечатан.

До взрива на 14 април от страна на служители на РУ на МВР -Карлово не са извършвани други процесуално-следствени действия в този цех, пише в доклада на Районна прокуратура - Карлово до окръжния прокурор на Пловдив.

Facebook logo
Бъдете с нас и във