Параграф22 Daily

§22 Новини

Среща на Съвета за социално партньорство в МВР

Работна среща с представителите на синдикатите в МВР се проведе днес в сградата на министерството. На нея участваха заместник-министър Красимир Ципов и главният секретар на МВР гл.комисар Ивайло Иванов, директорите на дирекциите „ Планиране и управление на бюджета“, „Правно-нормативна дейност“ и „Човешки ресурси“.

Под председателството на зам.-министър Стефан Балабанов се проведе активно обсъждане на текстовете на две проектонаредби. Едната касае условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР, а втората регламентира условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение.

В рамките на работната дискусия главният секретар на МВР гл.комисар Ивайло Иванов изрази общото желание за постигане на креативен, рационален и ползотворен диалог с полезен за служителите на МВР резултат.

Участниците на срещата се обединиха около решението до 25 юни да бъдат изготвени и изпратени до Дирекциите „Планиране и управление на бюджета“ и „Правно-нормативна дейност“ всички предложения и забележки към изготвените текстове на двата документа. Целта е прецизиране на проектонаредбите преди представянето им за обществено обсъждане.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във