Параграф22 Daily

§22 Новини

Срещу съдия Стефан Гроздев има висяща прокурорска проверка

Срещу съдия Стефан Гроздев, кандидат за поста шеф на Софийския апелативен съд, има висяща прокурорска проверка. Това става ясно от становището на Етичната комисия на Висшия съдебен съвет, публикувано на сайта на кадровия орган, показа проверка на "Правен свят". От документа се разбира още, че през последните 5-6 години срещу Гроздев е имало редица прокурорски преписки, като почти всички са прекратени, защото не са установени основания за извършване на проверки.

Само по отношение на един от сигналите, обаче, проверката продължава. "В регистратурата за национална класифицирана информация на организационна единица "АГП, ВКП и ВАП" има налична инстанционна преписка под № 3-517/2011 г. От същата се установява, че с постановление на САП изх. № 4-104/2012 г. от 09.09.2014 г. е отменено постановление на СГП за отказ да се образува досъдебно производство по тяхна преписка № 4-936/2012 г. и е разпоредено извършването на допълнителна проверка", се казва в становището на Етичната комисия на ВСС.

Според източници на "Правен свят" от прокуратурата става дума за сигнала на Недим Генджев от преди три години, когато обвини съдия Гроздев във взимането на 350 000 евро.

На 20 април 2011 г. състав на Софийския апелативен съд с председател съдия Гроздев взе решение, с което регистрира проведена на 12 февруари с.г. мюсюлманска конференция, която преизбра Мустафа Алиш Хаджи за главен мюфтия. Тогава, пред медиите, Недим Генджев обяви, че е сезирал прокуратурата и Висшия съдебен съвет по повод съдебното решение и директно обвини съдия Гроздев, че е взел 350 000 евро. Генджев добави, че има доказателства за това и е готов да го заяви и пред прокурор, и пред съда. Той добави, че в България "пълзи влизането на една чужда държава, която не е членка на ЕС".

"Правен свят" научи от прокуратурата, че на два пъти СГП е отказвала да образува досъдебно производство, но въззивната прокуратура е отменяла отказа и е давала допълнителни указания за още проверки, които обаче не са били насочени към съдия Гроздев, а към други замесени лица.

Пред "Правен свят" съдия Гроздев каза, че действително срещу него има прокурорска проверка по повод сигнала на Генджев. Добави, че е било представено ксерокопие на документ, който уж бил подписан от него. В този документ се твърдяло, че съдия Гроздев бил взел пари от турската държава. Тези факти са били изяснявани от предишния състав на ВСС, тъй като сигналът бил пратен и до него. В хода на проверката било установено, че документът е с невярно съдържание, твърденията в него не се потвърждават и заради това проверката била прекратена. Съдия Гроздев каза още, че не знае защо и как продължава прокурорската проверка.

От становището на Етичната комисия става ясно още, че четири сигнала срещу Гроздев са били подавани в Инспектората на ВСС. Един от тях е оставен без разглеждане, други два са проучени, но не били установени данни за извършване на проверки. Четвъртият пък е изпратен на главния прокурор, тъй като е от компетентността на държавното обвинение.

Във ВСС пък е имало сигнали от страни по дела, разглеждани от съдия Гроздев, които били недоволни от решенията, както и сигнали за нарушение на случайното разпределение на делата.

Преди няколко години в САС имаше брожение сред съдиите, защото само на един състав се разпределяха делата за несъстоятелност. Освен това, натовареността на съдия Гроздев бе изключително минимална. След разговор между съдиите и ръководството на САС тези въпроси бяха решени.

По повод множеството сигнали срещу съдия Гроздев, както и във връзка с апартамента, който има във Франция, Етичната комисия на съвета го е изслушала вчера. След обясненията на съдия Гроздев, Етичната комисия на ВСС е излязла със становище, че: "Стефан Гроздев Гроздев, и.ф. административен ръководител - председател на Апелативен съд - София, спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на длъжността административен ръководител - председател на Софийски апелативен съд."

На сайта на ВСС е публикувано и становището за нравствените качества на другия кандидат за поста – Веселин Пенгезов. Както е известно, през пролетта на тази година срещу него бяха повдигнати четири обвинения във връзка с реализирането на проект по ОПАК докато е бил председател на Военно-апелативния съд. Заради това той бе отстранен от длъжността председател на САС. Заради това Етичната комисия към ВКС е отклонила искането на ВСС да изрази становище за притежаваните от съдия Пенгезов нравствени качества. "Изразяване на каквото и да е становище от КПЕПК към ВКС относно нравствените качества на кандидата Веселин Пенгезов към настоящия момент ще е при липса на надлежно установени данни за съответно на правилата на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, негово поведение при осъществяване на функционалните му задължения на посочените длъжности, от които той временно е отстранен", казват върховните съдии.

В становището на Етичната комисия на ВСС се припомнят всички известни през годините сигнали и проверки срещу Веселин Пенгезов. Така например през 2009 г. е имало сигнал срещу него по повод направен коментар във връзка с дело за убийство. ВСС тогава не открива данни за нарушение на Етичния кодекс.

През 2010 г. в някои медии излизат публикации, в които съдия Пенгезов се обвързва с подсъдими по делото "Октопод". ВСС извърши проверка, но нарушения не са открити.

Третият сигнал се отнася до случая "Приморско". Наред с други роднини на магистрати, които се бяха регистрирали в общината като крайно нуждаещи се, дъщерята на Пенгезов бе придобила право на строеж. Заради този случай ВСС образува дисциплинарно производство срещу Пенгезов, което приключи с решение на съвета за освобождаването му като председател на САС. Пенгезов обжалва във Върховния административен съд, който в крайна сметка отмени наказанието и Пенгезов се върна на поста си.

Няколко сигнала има по повод изказвания на Пенгезов, но нарушения не са установени, а други сигнали са били отклонени.

Не на последно място в становището на Етичната комисия се споменава и материал, излъчен по Нова ТВ, според който магистрати пият алкохол в работно време. Становището на Етичната комисия е, че няма нарушения. В Инспектората на ВСС е имало три жалби срещу него, по които е извършена проверка и не са установени данни.

Независимо това окончателното становище на Етичната комисия на ВСС е: "Обобщеният извод е, че КПЕПК няма основание да промени становището си по пр. № 22/05.06.2014 г. за Веселин Славов Пенгезов, административен ръководител - председател на Апелативен съд - София, временно отстранен от длъжност съдия и административен ръководител - председател на Апелативен съд - София, а именно, че не спазва изцяло изискванията, заложени в Кодекса за етично поведение на българските магистрати и не притежава в пълнота необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на длъжността административен ръководител - председател на Апелативен съд – София."

Изборът за председател на Софийския апелативен съд е насрочен за 19 ноември.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във