Параграф22 Daily

§22 Новини

СРС въвежда задължителен звукозапис по гражданските дела

От 14 септември 2015 г., съдебните секретари да правят звукозаписи на всички съдебни заседания по граждански дела, гласи нареждане на  ръководството на Софийския районен съд (СРС).

Съдебните зали, в палатата на бул. „Цар Борис ІІІ”, са 35 и са оборудвани със звукозаписна техника, което дава възможност всяко заседание да бъде записвано. Записът по делото ще се пази до изтичането на срока за искане на поправки и допълване на протокола. В случай, че е направено такова искане, звукозаписът на съдебното заседание да се съхранява по делото на оптичен носител (CD), който не позволява допълнително записване върху него, до влизане на решението в сила.

Facebook logo
Бъдете с нас и във