Параграф22 Daily

§22 Новини

Стартира конкурс за най-добър проект на тема "Превенция на престъпления срещу възрастни хора"

Стартира конкурс за най-добър превантивен проект в рамките на European Crime Prevention Award /ECPA/, организиран от Европейската мрежа за превенция на престъпността/ЕМПП/.  Темата, определена от Словашкото председателство-домакин, е   „Превенция на престъпления срещу възрастни хора“. По предварителен план конкурсът ще се състои на 15 и 16 декември т.г. в Словакия. Предвидените награди: 10 000 евро за най-добрия проект и по 5000 евро за номинираните на второ и трето място. В конкурса, освен структури в МВР, могат да участват  неправителствени организации, държавни институции, учебни заведения.

Основни изисквания за участие в конкурса:
• проектите да са фокусирани върху и/или намаляване на престъпността, посредством използването на иновативни методи и подходи;
• С оглед оценка на възможността за прилагането на проекта в други държави-членки е необходимо в предоставената информация да бъдат включени финансовите параметри по проекта, вкл. източник на финансиране, както и разходи по изпълнението;
• Възможно е изпълнението на проекта да е и с други институции и /или неправителствени организации/частен сектор, не е необходимо да е приключил, а само да е стартирал;
• Желателно е той да е получил вътрешно оценяване и /или бележки и коментари по резултатите от неговото изпълнение

Регламент за  кандидатстване
• проектите трябва да се изпращат само чрез националните представители на Европейската мрежа за превенция на престъпността, служители на МВР;
• необходимо е да изпратите разработените от Вас проекти до 01 април 2016 г. в ГД „Национална полиция“ на email: [email protected] . Според предварителната организация, те ще бъдат  разгледани от комисия, която ще номинира един основен проект и два допълнителни. Важно уточнение: определените два допълнителни проекта не участват в конкурса, но могат да бъдат публикувани на страницата на ЕМПП.

Facebook logo
Бъдете с нас и във