Параграф22 Daily

§22 Новини

Стефко А. e обвинен за използване на неистински документ за самоличност, за представяне на неверни сведения пред банкови и кредитни институции, и за съставяне на неистински документи

По искане на Окръжна прокуратура – Бургас, съдът задържа под стража Стефко А. Той е обвинен за това, че при условията на продължавано престъпление, а именно:

- На 02.09.2015 г. в гр. Бургас, пред главен специалист в дирекция „Гражданска регистрация на населението“ при Община Бургас, при подаване на искане за издаване на удостоверение, съзнателно се ползвал с неистински официален документ, представляващ български документ за самоличност – лична карта, издадена на 28.06.2011 г., съдържаща данни на Кирил Петров и снимка на обвиняемия;

- На 02.09.2015 г.в гр. Бургас, в банков клон (офис Зорница), пред касиер – консултант, при откриване на разплащателна банкова сметка, съзнателно се ползвал от горепосочената неистинска личната карта;

- На 04.09.2015 г. в гр. Бургас, в банков клон (офис Меден рудник), пред специалист по привличане на клиенти в банката, при представяне на сведения, за да получи кредит, с цел имотна облага, съзнателно ползвал неистинската лична карта;

- На 07.09.2015 г. в гр. Бургас, в банковия клон (офис Меден рудник), пред същия специалист по привличане на клиенти в банката, при подписване на договор за паричен кредит на стойност 10 000 лева, с цел имотна облага, съзнателно се ползвал от неистинската лична карта;

- На 09.09.2015 г. в гр. Бургас, в банковия клон (офис Меден рудник), пред същия специалист по привличане на клиенти в банката, при явяване за получаване на потребителския кредит от 10 000 лв., с цел имотна облага, съзнателно се ползвал от неистинската лична карта;

- На 07.09.2015 г. в гр. Бургас, в офис на банка, пред специалист по продажби на банката, при съставяне на искане за потребителски кредит, с цел имотна облага, съзнателно се ползвал с неистинската лична карта;

- На 17.09.2015 г.в гр. Бургас, на ул. „Фердинандова“, в офис на търговско дружество за предоставяне на кредити, пред кредитен специалист, при съставяне на искане за кредитна линия, с цел имотна облага, съзнателно се ползвал от неистинската лична карта;

- На 18.09.2015 в гр. Бургас, в офис на търговско дружество, което е партньор на мобилен оператор, пред служител, при съставяне на договор за потребител на услуга съзнателно се ползвал с неистинската лична карта;

- На 30.09.2015 г.в гр. Бургас, в офис на друго търговско дружество за предоставяне на кредити, пред кредитен експерт, при съставяне на искане за отпускане на потребителски кредит, с цел имотна облага, съзнателно се ползвал от неистинската лична карта;

- На 30.09.2015 г. в гр. Бургас, пред кредитен консултант от друго търговско дружество, предоставящо кредити, при съставяне на молба, с цел имотна облага се ползвал съзнателно от неистинската лична карта;

- Престъпление по чл.316, вр. чл.308, ал.3, т.2, вр. ал.2, вр.1, вр. чл.26, ал.1 от НК.

Той е обвинен и за това, че в условията на съвкупност с горепосоченото престъпление и при продължавано престъпление:

- На 04.09.2015 г. в гр. Бургас, в банков клон (офис Меден рудник), пред специалист по привличане на клиенти в банката, за да получи кредит от 10 000 лв., представил неверни сведения в декларация за съгласие за обработка на лични данни и друга информация, а именно, че е Кирил Петров, че използва адресът от личната карта, че е пенсионер с основен доход, че ЕГН е негов, че дата на издаване, органът на издаване и номера на картата са на неговата карта, казвайки го устно, за да може служителката да въведе неверните сведения в информационната система

- На 07.09.2015 г. в гр. Бургас, в офис на банка, пред специалист по продажби на банката, за да получи кредит в размер на 10 000 лева, представил неверни сведения в декларация за съгласие за обработка на лични данни и друга информация, а именно, че е Кирил Петров, че използва адресът от личната карта, че е пенсионер с основен доход, че ЕГН е негов, че дата на издаване, органът на издаване и номера на картата са на неговата карта, казвайки го устно, за да може служителката да въведе неверните сведения в информационната система;

- На 17.09.2015 г.в гр. Бургас, на ул. „Фердинандова“, в офис на търговско дружество за предоставяне на кредити, пред кредитен специалист, за да получи кредит тип „кредитна линия“ – кредитен лимит от 2000 лева и сума за получаване от 1 500 лева, представил неверни сведения в искането, че е Кирил Петров, че личната карта е негова и че ЕГН е негово;

- На 30.09.2015 г.в гр. Бургас, в офис на друго търговско дружество за предоставяне на кредити, пред кредитен експерт, за да получи кредит в размер на 1900 лв., представил неверни сведения, че е Кирил Петров, че използва адресът от личната карта, че е пенсионер с основен доход, че ЕГН е негово, че дата на издаване, органът на издаване и номера на картата са на неговата карта, че живее на адреса от 240 месеца, че към дата на подаване няма свързани лица;

- На 30.09.2015 г. в гр. Бургас, пред кредитен консултант от друго търговско дружество, предоставящо кредити,за да получи кредит от 1100 лв., представил неверни сведения, че е Кирил Петров, че използва адресът от личната карта, че е пенсионер с основен доход, че ЕГН е негов, че дата на издаване, органът на издаване и номера на картата са на неговата карта, че живее на адреса от 25 години, че е семеен, а съпругата му работи като чистачка и има финансов приход;

Престъпление по чл.248а, ал.1, вр.чл.23, ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК.

Стефко А. е обвинен и за това, че в условията на съвкупност с горепосочените престъпления и при продължавано престъпление:

- На 18.09.2015 г. в гр. Бургас, в офис на търговско дружество, което е партньор на мобилен оператор, пред служител, за да бъдат предоставени електронни и съобщителни услуги обвиняемият подписал договор от името на Кирил Петров, за да докаже, че съществува правно отношение между мобилния оператор и него;

- На 01.10.2015 г. в гр. Бургас, сам съставил неистински частен документ – запис на заповед от 01.10.2015 г., според който Кирил Петров се задължавал безусловно и неотменяемо да плати на търговско дружество сума в размер на 2134 лв., подписал документа от името на Кирил Петров и го употребил пред кредитен консултант, за да докаже задължение в размер на посочената сума

- Престъпление по чл.309, ал.1, вр. чл.23, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК.

Според прокурора, налице е обосновано предположение за това, че Стефко А. е извършил престъплението, в което е обвинен. Представителят на държавното обвинение е категоричен, че Стефко А. може да се укрие или да извърши ново престъпление.

Съдът прие мотивите на прокурора и задържа под стража Стефко А.

Определението на Окръжен съд – Бургас може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в града.

Facebook logo
Бъдете с нас и във