Параграф22 Daily

§22 Новини

Стоян Мавродиев дава на прокурор заместниците си

В изпратената до медиите лична позиция относно скандалите в Комисията за финансов надзор(КФН) по повод избора на нова сграда за нуждите на регулатора, председателят на КФН Стоян Мавродиев обяви, че ще подаде сигнал до Главния прокурор и съответните паровораздавателин органи, които да разследват дейстивята на заместник-прдседателите Борислав Богоев и Николай Попов.


Мавродиев определя техните твърдения в отвореното им писмо като неверни, клеветнически, позорящи и уронващи престижа на КФН, като колективен орган, както и него лично като председател.


Според Мавродиев писмото отразявало само и единствено опит за лъжливи внушения на авторите, които са го изготвили и изпратили. Председателят на КФН отхвърля като несъстоятелни всички обвинения, че еднолично е взел решение за избор на нова сграда на КФН, както и твърденията за упражняван натиск върху членовете на комисията.


Лъжи, целящи да бъде увреден публичния образ на КФН, както и да създадат впечатление в обществото, че комисията не работи прозрачно и не функционира добре. С изявленията си г-н Богоев и г-н Попов нарушават ЗКФН и разпоредбите на Кодекса за професионална етика (приет от КФН по Протокол № 47 от 19.09.2012 г.), пише до медиите Мавродиев.


Той е категоричен, че действята на заместниците му представляват злоупотреба със служебно положение, грубо нарушение на служебните им задължения, както и разпространяване на неверни твърдения, имащи за цел да уронят авторитета и доверието в работата на КФН. Действията им създават предпоставки за настъпване на немаловажни вредни последици, като имат за цел нарушаване на нормалната дейност на КФН като надзорен орган. Друга преследвана с тези изявления цел, според Мавродиев е нарушаване на стабилността и прозрачността на пазарите на финансови инструменти, застрахователния пазар и този на допълнително социално осигуряване, както и нарушаване на доверието в тях от страна на бизнеса и потребителите на финансови услуги.


С оглед на изложеното дотук са налице категорични и безспорни доказателства и данни за извършени престъпления по глава Осма от Особената част на Наказателния кодекс, както и за клевета по смисъла на чл. 147, ал. 1 във връзка с чл. 148, ал. 2 и ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Наказателния кодекс, заявява Стоян Мавродиев.


На сайта на КФН са качени нередактирани текстове, извлечени от легитимно направени аудио записи от проведени на 31 януари 2013 г. и 13 септември 2012 г. заседания на КФН, на които е дискутираната темата и са вземани решения за новата сграда на КФН.


В заключение Стоян Мавродиев се обръща към всички оправомощени правораздавателни органи да извършат задълбочена проверка за извършените от Борислав Богоев и Николай Попов действия. В качеството си на председател на КФН, той декларира и гарантирам, че комисията е била, е и ще продължи да бъде основен фундамент на финансовата стабилност в страната, ще продължи да изпълнява професионално и отговорно своите функции, като регулатор на небанковия финансов сектор, член на Консултативния съвет по финансова стабилност, както и на европейските регулаторни органи - ESMA, EIOPA и ESRB .

Facebook logo
Бъдете с нас и във