Параграф22 Daily

§22 Новини

Стойко Иванов стана районен прокурор на Елхово

Висшият съдебен съвет избра единодушно за втори мандат с 16 гласа „за”, нито един „против” и „въздържали се” Стойко Иванов Иванов за районен прокурор на Районна прокуратура – Елхово. Останалите кандидати получиха съответно: Анна Георгиева Саракостова, прокурор в Районна прокуратура Елхово 0 гласа „за”, 5 „против” и 11 „въздържали се”; Наталия Петкова Петкова, прокурор в Районна прокуратура – Ямбол 0 гласа „за”, 6 „против” и 10 „въздържали се” и Снежина Георгиева Стоянова, прокурор в Районна прокуратура Елхово 0 гласа „за”, 6 „против” и 10 „въздържали се”.

Стойко Иванов Иванов има над 10 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Бил е младши следовател в Окръжна следствена служба Ямбол в периода 2005-2006 г., младши прокурор в Окръжна прокуратура – Ямбол от 2006 до 2009 г., прокурор в Районна прокуратура Тополовград през 2009 г. и районен прокурор на Районна прокуратура Елхово от 2009 г.

В концепцията си прокурор Иванов определя като стратегически приоритети: стриктно спазване на принципа на случаен подбор при разпределение на делата и преписките; повишаване ефективността на работата на прокурорите и съдебните служители; създаване на нетолерантна среда за корупционни практики и недопускане на поведение противоречащо на правилата на магистратската етика; контрол на сроковете за разследване и мерките за процесуална принуда; приоритетна работа по дела с обществен интерес; подобряване надзора върху работата на разследващите органи; пълноценно използване капацитета на Следствения отдел към Окръжна прокуратура – Ямбол; утвърждаване принципите на специализация и екипност при разследването; провеждане на активна медийна политика.

Членовете на ВСС Елка Атанасова, Камен Иванов, Юлиана Колева, Ясен Тодоров и Магдалена Лазарова зададоха въпроси към Стойко Иванов, свързани с предходния му мандат, личната мотивация за заемане на длъжността, участието в други конкурсни процедури за административни ръководители в съдебната система, решаване на проблемите, свързани с досъдебните производства срещу неизвестен извършител.

Прокурор Иванов бе подкрепен от Елка Атанасова, Камен Иванов и Ясен Тодоров, които се позоваха на успешния му първи мандат като районен прокурор, постигнатите високи резултати в прокурорската дейност при натовареност над средната за страната, предложените адекватни мерки за надграждане на постигнатото и реализиране на набелязаните стратегически цели в управлението на Районна прокуратура – Елхово.

Facebook logo
Бъдете с нас и във