Параграф22 Daily

§22 Новини

Студенти по право посетиха Апелативна прокуратура – София в Деня на отворените врати

Студенти - четвъртокурсници от департамент „Право“ в Нов български университет бяха сред първите посетители в Деня на отворените врати, организиран от Софийска апелативна прокуратура под надслов „Открито за съдебната власт“.

Бъдещите юристи и преподавателят им гл.ас. д-р Ралица Костадинова бяха приветствани от Албена Вутова, и.ф. административен ръководител на САП, която ги запозна със структурата и организацията на апелативния район. На студентите бяха обяснени правомощията и компетентността на различните по степен прокуратури.

Конкретни аспекти в дейността на Апелативна прокуратура – София бяха представени от Красимира Филипова, заместник административен ръководител в САП. Тя разказа в какво се състои инстанционния и служебен контрол, упражняван от въззивната инстанция, произнасянето по преписки, решени от по-ниските по степен прокуратури, подготовката за участие в съдебни заседания по дела в апелативния съд.

Своя опит от работата споделиха и прокурорските помощници в Софийска апелативна прокуратура – Мария Герджикова и Стефка Пелтекова. Те информираха студентите относно изискванията за конкурсите, както за младши магистрати, така и за съдебни и прокурорски помощници в органите на съдебната власт.

Студентите използваха възможността да зададат въпроси на прокурорите, свързани с йерархията в системата на държавното обвинение, проблематичните аспекти при квалификацията на престъпните деяния, принципа за случайно разпределение на делата. Младежите се интересуваха и кои качества са най-важни за един магистрат. В отговор към бъдещите юристи, говорителят на САП - прокурор Искра Колева обърна внимание върху изключителна значимост на дейността на магистратите, която е свързана с отговорност и професионализъм в работата.

Сред гостите на Софийска апелативна прокуратура в Деня на отворените врати бяха и студенти от III курс в Университета за национално и световно стопанство, заедно с преподавателя им гл.ас. д-р Петя Митрева. По време на дискусионната част от срещата им с прокурорите, те проявиха интерес към различните аспекти в работата на магистратите, питаха за практични съвети, свързани с кариерното израстване.

За поредна година сред активните участници в Деня на отворените врати в Апелативна прокуратура – София са именно студенти от правните факултети на висшите учебни заведения в столицата, което се превърна в традиция. Инициативата допринася за обогатяване на правната им култура, повишаване информираността и общественото доверие към работата на органите на съдебната власт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във