Параграф22 Daily

§22 Новини

Студенти по право участват в двуседмичен стаж в районните прокуратура и съд

Бъдещи юристи от трети курс на специалност „Право“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ взимат участие в срещи в Районна прокуратура – Велико Търново, и Районния съд. Поради противоепидемичните мерки студентите се формират на групи и в продължение на две седмици ще проведат стажа си в институциите.

Освен срещите в прокуратурата студентите имат възможност и да наблюдават как протичат различни заседания и дела в съда. По време на една от срещите им бяха разяснени в детайли структурата и правомощията на прокуратурата, естеството на ежедневната работа на прокурора, трудностите при разследването, доказването и поддържането на обвинението за някои престъпления, видовете доказателства, особеностите в практическото прилагане на способите за доказване, както и надзорът за законност при изпълнение на наказанията и другите принудителни мерки и др.

Студентите имаха възможност да изкажат мнението си по коментираните проблеми, както и да задават въпроси. Те се включиха изключително активно, като много от питанията им бяха свързани предимно с работата на прокуратурата във връзка с извършени престъпления, придобили широк обществен отзвук. На всичките си въпроси студентите получиха подробни и аргументирани отговори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във