Параграф22 Weekly

§22 Новини

Студенти посетиха Административния съд – Благоевград

Съдия Илонка Рашкова запозна студентите с работата на Административен съд - Благоевград. Това се случи по време на инициативата Ден на отворените врати, организирана от Административен съд - Благоевград. Инициативата Ден на отворените врати е заложена в годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет съда и има за цел да популяризира дейността на съда с цел постигане на по-добра информираност и прозрачност при осъществяване на съдебната дейност. С интерес от страна на студенти от специалности "Публична администрация" и "Право" премина инициативата.


В началото на срещата съдия Илонка Рашкова запозна студентите със структурата на съда и работата на съответните служби регистратура, деловодство и архив. По думите й всеки един документ, който идва в съда постъпва първо в регистратурата, след това в деловодството, където се съхраняват и обработват висящите дела и делата, които са приключили с постановен съдебен акт. След приключване на календарната година, се предават от служба деловодство делата по които има влезли в сила съдебни актове в служба архив. Рашкова уточни, че има срок, в който се съхраняват делата, след което се унищожават доказателствата по тях, но не и постановените съдебни актове, които се съхраняват сто години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във