Параграф22 Daily

§22 Новини

Събирачи на дългове заобикалят 10-годишната давност

Асоциацията за защита на потребителите (АЗП) е получила редица сигнали от граждани за нова подвеждаща практика на фирмите за събиране на дългове. Тези компании са успели да измислят начин за заобиколяне на приетия наскоро закон, въвеждащ 10-годишната абсолютна давност, съобщават от организацията.

Проверка на АЗП е установила, че някои колекторски компании подтикват граждани, набедени за техни длъжници, да подписват споразумения за признаване на дълга. По този начин лицето губи правото си да се позове на давността. Така например, ако до достигането на 10-годишна абсолютна давност остават няколко месеца, при подписването на такова споразумение тя започва да тече отначало. Често хората са поставени в заблуда, че подобно споразумение не се отразява на срока за давност, посочват от асоциацията.

АЗП предупреждава и за друга практика на колекторските фирми – да претендират освен за главницата, и за лихвите по дълга, описани в погасителния план на дадена банка. Понякога, в опит да накарат длъжника да изплати поне главницата, банките са принудени да се откажат от лихвите. Когато колекторски компании изкупят тези кредити – често на безценица и срещу едва няколко процента, те започват да искат от длъжниците да платят цялата сума, посочена в погасителния план на банката (главница + банкова годишна лихва).

Ще сезираме Комисията за защита на потребителите както и националния омбудсман Диана Ковачева, които имат реални властови възможности да предприемат необходимите действия за опазване на правата на българските граждани. Възлагаме своите очаквания на г-жа Ковачева, която е призвана да защити по категоричен начин интересите на българските граждани, заявяват от АЗП и апелират потребителите да бъдат по-внимателни при подписването на каквито и да било документи от фирмите събирачи на дългове.
Асоциацията призовава хората да ги четат внимателно, по възможност да се съветват с адвокати за своите права, да сигнализират АЗП и да използват пълноценно информационните възможности на интернет.

Въведените в края на ноември рестрикции с цел ограничаване на разпространението на COVID-19, доведоха до ръст на необслужваните кредити. Данните показват, че домакинствата, които не могат да плащат кредитите си, са двойно повече в сравнение с 2019 г. Очакванията са, че тази тенденция ще продължи да се засилва. Забелязва се и ръст на потребителските кредити, което вероятно е продиктувано от COVID-кризата, предизвикала затварянето на бизнеси и безработица.

Справка в БНБ сочи, че кредитите за домакинства възлизат на 25,492 млрд. лв. (21,6% от БВП) в края на декември 2020 година. Спрямо същия месец на 2019 г. те се увеличават с 6,6% (6,9% годишно повишение през ноември 2020 г.). Трендът на увеличение се наблюдава и при потребителските кредити. Според БНБ те възлизат на 11,898 млрд. лв., което е ръст от 5% спрямо декември 2019 г. (5,4% годишно повишение през ноември 2020 г.), посочват още от Асоциацията за защита на потребителите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във