Параграф22 Daily

§22 Новини

Съдебната сграда за нуждите на СРС вече е с Акт 16

Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова ще провери извършените ремонтни дейности на сградата на Софийския районен съд на бул. "Цар Борис III" № 54 (бившето ГУСВ).


На 30 януари 2014 г. от дирекция "Национален строителен контрол" (ДНСК) е издадено разрешение за ползване на сградата (Акт 16). За обектите, предмет на преустройство и основен ремонт, е съставен задължителният технически паспорт, съгласно разпоредбите на чл.176а от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Със съставените актове и протоколи се удостоверява спазването на изискванията за носимоспособност, устойчивост на строителните конструкции, безопасност при пожар и безопасна експлоатация, разписани в чл.169, ал. 1-3 от ЗУТ.


На базата на това разрешение за ползване, министър Зинаида Златанова е издала заповед за организиране на фактическото предаване на сградата на административния ръководител на Софийския районен съд. Стопанисването на сградата му е възложено на 11 март 2014 г.


Договорът за преустройство на сградата на бул. "Цар Борис III" №54 е сключен на 14.08.2012 г. между ръководството на Министерство на правосъдието и "Ф-Строй груп", след проведена обществена поръчка на стойност 5.31 млн. лв.


Сегашното ръководство на Министерство на правосъдието разглежда приоритетно довършителните дейности по сградата, с оглед необходимостта за неотложно преместване на съдебния състав на едно от най-големите и натоварени съдилища в страната.


През изминалите 10 месеца, по искане на министър Златанова и с решение на Министерски съвет, са отпускани на три пъти допълнителни средства.


На 10 юли 2013 г. за мероприятия по отводняване на сградата - 315 611 лв от бюджета на Министерство на правосъдието, с корекция в списъка за капиталовите разходи.


През септември 2013 г. 3 млн. лв са предоставени на административния ръководител на СРС за мебели и обзавеждане на помещенията, за което ръководството на съда вече е провело обществена поръчка.


На 25 февруари 2014 г. от бюджета на Министерство на правосъдието, с извършена корекция на списъка за капиталови разходи, са осигурени 982 800 лева за изграждане на козирка, ограда на сградата и паркинг.


По искане на Министерство на правосъдието и след одобрение от министъра на финансите Петър Чобанов се очаква в кратки срокове Министерски съвет да разреши отпускането на 1 825 000 лева за оборудване с компютърна и звукозаписна техника, автоматизирани точки за достъп и комуникационно оборудване в сградата на бул. "Цар Борис III" № 54, по искане на ръководителя на СРС.


В момента процедурата е на етап финализиране на фактическото предаване на сградата на административния ръководител на СРС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във